h

Buurten bij de horeca: een andere manier van onderzoek doen

2 juli 2009

Buurten bij de horeca: een andere manier van onderzoek doen

Vorige week buurtten SP-leden bij de Rotterdamse horeca in het centrum. Wat gaat er goed, wat loopt minder goed. Hoeveel zijn de horecabazen eigenlijk kwijt aan vergunningen? Pakt het rookverbod goed uit en is de politie er wel op tijd als zich onverhoopt problemen voordoen in de 'tent'. Een impressie.

Oude Binnenweg

De SP'ers verzamelen voor café 'Voorheen Voigt'. Uiteraard wordt de eigenaar ook meteen de vragenlijst uitgereikt om die in te vullen. Daarna waaieren ze in duo's over het centrum.

De SP startte het horeca-onderzoek al enige tijd geleden. Per brief waren de kroegen benaderd om de enquete in te vullen... Nu bleek dat de zaken zo vaak vragenlijsten van de gemeente krijgen – terwijl ze niet het idee hebben dat er wat mee gedaan wordt – dat 'ie meestal de prullenbak ingaan. Veel SP-enquêtes bleken eenzelfde lot te zijn beschoren.
Een praatje aan de bar, met de vragenlijst als rode draad, blijkt een vruchtbaarder manier om te weten te komen wat er leeft in de horeca van Rotterdam.

Hemmingway

Buurten bij Hemmingway. Een aantal horeca-eigenaren zouden best langer open willen. Niet zozeer 24-uurskroeg, maar wat extra uren in het weekende: dat is prima voor de omzet

De antwoorden op de vragen uit de enquête liepen nogal uiteen. Een wel steeds terugkerende klacht was dat de gemeente wel wat meer maatwerk mag leveren aan de verschillende horecazaken. De regeltjes worden streng – en vaak niet gemotiveerd – toegepast en als zaken zelf initiatieven nemen, dan hebben ze niet het idee dat de gemeente echt wil meedenken of het kan, hoe het eventueel anders kan enz.

Deze hele zomer zal de SP nog enquêtes afnemen bij de Rotterdamse horecazaken. Wilt u ook geenquêteerd worden, neem dan contact op met de SP-fractie Rotterdam: 010 417 33 59 of mail naar sp@stadhuis.rotterdam.nl

SP vraagt horeca-ondernemers: waar loopt u tegenop?

U bent hier