h

MOE-werknemers: huisjesmelkers en uitzendbureaus aanpakken

17 juni 2008

MOE-werknemers: huisjesmelkers en uitzendbureaus aanpakken

De SP is blij dat na maanden wachten eindelijk een visie van het gemeentebestuur op de komst van de Midden- en Oost-Europese werknemers is verschenen. Huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus zijn de belangrijkste reden dat er problemen ontstaan, en die problemen moeten dus snel worden opgelost. Leo de Kleijn: 'Het Rotterdamse gemeentebestuur zit wat dat betreft meer op de lijn van de SP dan op de landelijke lijn van de PvdA. Het kabinet lijkt nog onvoldoende de urgentie van de problemen te zien. Malafide uitzendbureaus moeten worden aangepakt door de herinvoering van een vergunningsplicht, en het CWI en de Arbeidsinspectie moeten veel meer controles uitvoeren om misstanden te ontdekken.'

Om een beter beeld te krijgen van de problematiek, gaat de SP de komende weken huis-aan-huis vragen wat mensen merken en vinden van de komst van de Polen, Bulgaren en Roemenen. Binnenkort brengt de SP een eigen visie uit op de komst van de ongeveer 15.000 MOE-werknemers naar Rotterdam. Aanstaande maandag 23 juni gaan SP'ers op bezoek in Oud-Charlois, samen met Tweede-Kamerlid Paul Ulenbelt. Afgelopen maandag bezochten SP'ers al Carnisse. Kevin Levie: 'In die wijk leidt de wildgroei aan particuliere pandjesbazen tot een groot verloop, veel illegale overbewoning tegen exorbitante huren, en dat zorgt voor overlast. De meeste mensen vinden dat er niks mis is met Polen, maar wel met problemen die ontstaan door overbewoning en uitbuiting. Veel mensen trekken de vergelijking met hoe de gastarbeiders in de jaren zestig en zeventig werden behandeld – dat moeten we niet opnieuw willen.'

Vorig jaar deed de SP een voorstel om een steunpunt te starten waar zowel werknemers als buurtbewoners terechtkunnen. Het gemeentebestuur wil nu alleen een telefoonnummer starten waar werknemers in eigen taal informatie kunnen krijgen. Leo de Kleijn: 'Dat is lang niet voldoende. Wat wij wilden was veel breder: een wijkgericht steunpunt waar ook vakbonden, bewonersorganisaties, scholen en wijkbewoners terecht kunnen om samen de problemen aan te pakken. Dat moet er wat ons betreft alsnog komen.' De SP ziet verder weinig in de voorstellen van het college om corporaties tijdelijke huisvesting voor MOE-werknemers te laten verzorgen in herstructureringswijken. Die wijken zijn al kwetsbaar: huisvesting kan beter geregeld worden in rijke wijken en in lege kantoorpanden.

In sommige sectoren is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de transportsector. De SP vindt dat we rustig aan moeten doen, en dat het niet goed is als per 1 januari ook de Bulgaren en Roemenen zonder vergunning in Nederland mogen komen werken. Leo de Kleijn: 'Het gevaar is dat de Polen, Roemenen en Bulgaren gebruikt worden om de druk op Rotterdamse bijstandsgerechtigden op te voeren en hen te dwingen om allerlei vormen van pulp-arbeid zonder toekomst te accepteren. We moeten niet willen dat alle Rotterdammers zonder baan de kassen in worden gejaagd om tomaten te gaan plukken. Werklozen moeten begeleid en opgeleid worden naar duurzaam werk op hun niveau.'

Steunpunt Midden -en Oost-Europese werknemers komt er! (06-11-2007)
Poolse werknemers: 'Overlast tegengaan en huisvesting regelen!' (28-09-2007)

U bent hier