h

Poolse werknemers: 'Overlast tegengaan en huisvesting regelen!'

28 september 2007

Poolse werknemers: 'Overlast tegengaan en huisvesting regelen!'

Rotterdam telt tienduizenden werknemers uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). De huisvesting van die mensen is slecht geregeld in Rotterdam. Theo Cornelissen, SP-fractievoorzitter, wil dat de problemen worden aangepakt: 'Er moet nu eindelijk eens goed worden nagedacht over de huisvesting van deze groep. Wij vroegen eerder dit jaar al om zo'n visie, maar dat kon toen niet op de steun van de collegepartijen rekenen.'

Theo Cornelissen, fractievoorzitter SP Rotterdam 'Het gaat hiet niet om een tijdelijk probleem, veel van deze mensen zullen in Rotterdam blijven hangen', stelt Cornelissen. 'Ik hoor niet tot de mensen die de Polen wil stigmatiseren. Dat gebeurt al genoeg. Ik heb zelf tegenwoordig een Poolse tandarts. Het zijn heus niet allemaal dronkelappen. Maar we moeten de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Een deel van die jongens zuipt alsof het een lieve lust is. Een tijd geleden was er sprake van Polen die spiritus dronken! Een deel van de groep zorgt voor overlast. En overlast moet je aanpakken. Wegkijken heeft geen enkele zin.'

De SP heeft zich steeds tegen huisvesting van werknemers uit Midden- en Oost-Europese-landen in sloopwoningen gekeerd. 'Dat zijn wijken die al kwetsbaar zijn. Moet je daar nu juist een groep alleenstaande mannen met weinig binding en worteling in de stad neerzetten? Nee, lijkt mij. Het college moet nu eens met een visie komen over de huisvesting van deze groep, nu en in de toekomst. Want het is een illusie te denken dat ze binnenkort allemaal weer vertrekken.'

Leo de Kleijn De SP wil dat maatregelen worden getroffen om illegale bewoning tegen te gaan. SP-raadslid Leo de Kleijn: 'Wethouder Yorick Haan van Schiedam, lid van de SP, heeft in zijn stad laten onderzoeken welke mogelijkheden hij heeft om illegale overbewoning tegen te gaan. Hij stelt onder andere maatregelen voor die het onmogelijk maken dat grote groepen Midden- en Oost-Europese werknemers in één huis samen gaan wonen. Als je dat tegengaat, helpt dat al een hoop overlast voorkomen. En het is ook voor de werknemers zelf beter: hun woonomstandigheden zijn vaak onvoorstelbaar slecht. Met z'n allen op een kluitje - dat is niet goed voor de stad, en niet goed voor de mensen om wie het gaat.'

SP wil visie op huisvesting arbeidsmigranten

U bent hier