h

SP-deelraadsfractie Noord reikt voor tweede maal een wisseltrofee uit

2 december 2003

SP-deelraadsfractie Noord reikt voor tweede maal een wisseltrofee uit

Donderdag 27 november hebben dagelijks bestuurders Harika en Van der Donk uit handen van SP raadslid Mathijs Spaas de wisseltrofee De Rode Oliespuit gekregen.

Mathijs Spaas overhandigt oliespuit

Spaas: "Bij de voorjaarsnota is er een SP motie aangenomen. Het bestuur was opgedragen voor deze begroting het gebruik van buurt- en wijkhuizen in kaart te brengen, alvorens erop te bezuinigen. Nu zegt het DB dat er rekening gehouden is met deze motie, terwijl het nog steeds wachten op de eerste resultaten is… Deze hadden er volgens afspraak voor de begrotingsbehandeling moeten zijn, en dan durven ze 'een presentatie van de eerste resultaten pas in januari 2004' keihard volgens planning te noemen. Dat is voldoende voor een nominatie. Ondertussen staat De Boeg door de bezuinigingen al te koop - en zijn de buurtactiviteiten in Basta tot een dieptepunt zijn gedaald, en wordt er ook nog eens fors op de bewonersorganisatie bezuinigd… wat uiteindelijk ten koste gaat van het gebruik van de wijk- en buurthuizen waarin de bewonersorganisatie de activiteiten ontplooien. Daarmee kwamen Harika (GroenLinks) en Van der Donk (VVD) dit jaar onvolprezen gezamenlijk op 1 voor de wisseltrofee de Rode Oliespuit."

Na het Coalitieprogramma Partnerschap als Motor, en het bestuursakkoord Motor van het Partnerschap - stelde de SP-fractie Noord vorig jaar de wisseltrofee De Gedeukte Oliespuit in. In 2002 won dagelijks bestuurder Zonneveld (PvdA) deze, vanwege het niet leveren van toegezegde informatie.
Spaas: "Inmiddels was ze de trofee moedwillig of onbedoeld kwijtgeraakt. Dat was ook goed voor een nominatie op 6. Maar ik heb me gelijk een nieuwe trofee om uit te reiken aangemeten. Immers, het gaat niet soepel in deze deelgemeente."

Voor een misverstand over het seniorentoneel in het Kappeletje - ontstaan door onduidelijke communicatie tussen de Dagelijks Bestuurder en de dienst Sport en recreatie - stond Harika ook op 5. De SP-fractie had een motie ingediend om het misverstand uit de wereld te helpen - maar trok deze na de toezegging van Harika in dat de deelgemeente garant staat voor de voortgang van het seniorentoneel.

Op 4 eindigde de VVD-fratie. Bij de algemene beschouwingen vonden ze dat er ingezet moest worden op een schonere en helere deelgemeente. Spaas: "Veel geblaat, maar weinig wol. Toen ze niet met voorstellen kwamen, na herhaaldelijk vragen hierom, heb ik maar een oude motie van me uit de computer gehaald, en die nogmaals in stemming gebracht.
De motie haalde het nu wel, en werd zelfs unaniem aangenomen. Daarmee werd een vierde plek veilig gesteld voor de VVD-fractie.

Volgens de SP zit er licht tussen programmadoelen en dat wat er haalbaar is met bezuinigingen. Het ontbreekt het Dagelijks Bestuur aan een visie op de bezuinigingen, maar ze noemen het wel bezuinigingen op beleidsinhoudelijke gronden… Het bestuur hanteert slechts de platte regel: zolang er maar geen "schoon, heel, veilig of jeugd" in zit, dan kan erop bezuinigd worden. Omdat het bestuur zich kan verschuilen achter de raad die zich bij het kaderstellen allerminst hard op had gesteld, zijn er verzachtende omstandigheden voor dit moment en kwam het voltallige bestuur niet verder dan 3.

Op een tweede plaats eindigde portefeuillehouder Van der Donk. Hoewel de dienst Sport en Recreatie zijn zaakjes niet op orde had, blijf hij toch hardnekkig vasthouden aan het kostendekkend maken van de volkstuinen. Een amendement om deze grove fout teniet te doen, haalde het niet. Een motie om het kostendekkend maken van de volkstuinverenigingen in Noord te heroverwegen wanneer de juiste cijfers op tafel zijn, werd aangenomen (zonder de steun van de VVD-fractie). De SP is van mening dat het kostendekkend maken van de volkstuinen verkeerd is. Spaas: "We spreken over de infrastructuur van openbare paden, het onderhoud van openbaar groen en het baggeren van de sloten. Dat is een overheidstaak. En dan kan je er over praten of de deelgemeente de kosten draagt, of de gemeente, maar het verhalen op de volkstuinders terwijl ze hier al de hoogste huur per vierkante meter betalen… dat is echt van de zotte."

De SP stemde tegen de begroting voor het jaar 2004.

Zie ook: de moties

Terug naar Nieuws Noord

U bent hier