h

Steun het Woonalarm voor een sociale woonvisie in Rotterdam

Genoeg is genoeg! Steeds meer mensen worden dakloos. Rotterdammers kunnen geen betaalbare woning in Rotterdam meer vinden. De wooncrisis is veroorzaakt door verkeerde politieke keuzes. Het is nu tijd om radicaal te breken met de woonvisies die alleen pappen en nathouden. Het is tijd voor een sociale woonvisie.

De voorgaande woonvisies waren door en door gedreven door een marktideologie. Onze volkshuisvesting is namelijk volledig overgeleverd aan marktpartijen. De gemeente Rotterdam was onterecht geobsedeerd met wijken in balans brengen door veel sociale woningen in bijvoorbeeld Crooswijk en de Tweebosbuurt onnodig te slopen.

Maar er worden geen sociale woningen gebouwd in wijken als Kralingen en Hillegersberg. Na jarenlange verzet tegen de woonvisie hebben opstandige bewoners zich verenigd en het recht op de stad opgeÃĢist.

Woningzoekenden hebben nu te maken met ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en astronomische prijzen voor particuliere huur en koopwoningen. Allerlei extreem dure appartementen staan tegelijkertijd leeg en worden nu gek genoeg nog wel gebouwd. Huizen moeten er voor mensen zijn en niet als beleggingsobject!

De woonvisie is daarnaast gebaseerd op cijfers die onvoldoende feitelijk onderbouwd zijn. De SP heeft in het verleden vele alternatieve visies ontwikkeld in samenwerking met huurders en bewonersorganisaties. De woonvisie gaat ervan uit dat er geen extra sociale huurwoningen nodig zijn. Dit komt omdat de gemeente niet genoeg luistert naar huurders en bewonersorganisaties, maar veel meer luistert naar projectontwikkelaars. Als voorbeeld het onnodige sloopplan van de Pompenburgflat.

Wat de SP betreft moet het Rotterdams woonbeleid het recht op betaalbaar wonen garanderen. De sociale voorraad moet uitgebreid worden. Alleen dan kunnen genoeg Rotterdammers goed en betaalbaar wonen. De gemeente Rotterdam kan en moet meer doen! Waar de markt faalt, moet de gemeente het zelf doen.

De SP Rotterdam slaat alarm en roept andere partijen op om te kiezen voor een sociale woonvisie.

Steun het woonalarm en laat weten wat jij alarmerend vindt aan het woonbeleid.

De Rotterdamse SP pleit voor:

1. Meer sociale woningen. Iedereen heeft recht op een betaalbare en gezonde woning. Daarom moet de verdeling van nieuwbouw minimaal 40% sociaal, 40% midden en maximaal 20% hoog zijn. Woningnood vraagt om noodmaatregelen om woningtekort tegen te gaan.

2. Recht op de Stad. Een visie op wonen vanuit bewoners in alle wijken moet de basis zijn. Bewoners van alle wijken hebben recht op onafhankelijke professionele ondersteuning om gelijkwaardig de stad te maken.

3. Gezonde woningen en leefbare wijken. Iedereen moet in een gezonde woning kunnen wonen in een groene wijk met bereikbare en betaalbare voorzieningen.

Vult het onderstaande formulier in:.

U bent hier