h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Onderwijs

Het Rijk gaat over onderwijs, een van de belangrijkste taken. Toch zou de gemeente veel meer zelf kunnen regelen zoals kleinere klassen, aandacht voor passend onderwijs en specifieke behoeften van scholen, door de juiste hulp en instrumenten te bieden. Rotterdamse scholen moeten op de toekomst voorbereid zijn, met moderne technieken als programmeren en 3D-printen als onderdeel van het basiscurriculum.

We streven naar een gemiddelde klassengrootte in Rotterdam van 23 leerlingen per bevoegde leraar in 2022. Dit zal betekenen dat er meer geld moet naar onderwijs en een herziening van het afstoten van overtollige vierkante meters schoolgebouwen.

Bij de zogenaamde focusscholen moet er goed gekeken worden wat de oorzaak van de problemen zijn. Niet alle problemen zijn oplosbaar met extra aandacht voor reken- en taalonderwijs. Scholen die te maken hebben met een lastige sociaal-economische situatie hebben meer baat bij sociaal-maatschappelijke ondersteuning dan extra lespakketten en ‘targets’.

Passend Onderwijs loopt nu nog te vaak te stroef. De oorzaak is de wisselende effectiviteit van het wijkteam waar een basisschool mee te maken heeft. De verschillende schakels waar een zorgaanvraag doorheen moet voordat het bij de juiste persoon terecht komt die de gevraagde zorg kan leveren zorgt alleen maar voor vertraging. De SP pleit daarom voor de aanwezigheid van jeugdzorg op de scholen.

Het omschakelen naar de 21ste eeuw is een forse opdracht voor het Rotterdamse onderwijs. Om de volgende generatie op de toekomst voor te bereiden, steunen we scholen die innoveren door moderne technieken als programmeren en 3D-printen in hun curriculum toepassen.

Mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs hebben vaak te weinig tijd om goed zicht te hebben op de persoonlijke situatie van hun leerlingen. Schooluitval wordt juist vaak veroorzaakt door bijvoorbeeld de thuissituatie. Op scholen moet meer sociaal-pedagogische begeleiding komen. Op elke melding van een schoolverlater of veel schoolverzuim (ook bij niet-leerplichtigen) reageren we met een thuisbezoek. We hanteren een persoonlijke benadering, met één persoon die regelmatig contact heeft met de jongere.

Leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs is kostbaar, maar ontzettend belangrijk: voor het functioneren van kinderen op school, maar zeker ook voor de rest van het gezin.

De verwachte groei van Rotterdam in de komende vijftien jaar zorgt ook voor een groei in het aantal schoolgaande kinderen. We moeten dus niet blindelings focussen op het sluiten van scholen.

U bent hier