h

SP dient vragen in over brandgevaar flexwoningen en verbouwingen

29 april 2024

SP dient vragen in over brandgevaar flexwoningen en verbouwingen

Foto: Public Domain

Er is groter brandgevaar bij flexwoningen en verduurzaming, volgens berichtgeving in het AD. In het artikel waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de brandweer voor een groter gevaar op snelle en onvoorspelbare woningbranden bij nieuwe fabrieks- en flexwoningen. Ook de verduurzaming van bestaande huizen levert extra risico’s op, volgens de brandweer en het NIPV. De Rotterdamse SP fractie heeft vragen gesteld over de brandveiligheid van flexwoningen en verbouwingen en stelt de wenselijkheid van flexwoningen ter discussie.

De SP vindt dat de wethouder er alles aan moet doen om te voorkomen dat er brand uitbreekt en goed naar de signalen moet luisteren over brandonveilige situaties. De vragen van de SP gaan onder andere over de risico’s van flexwoningen, fabriekswoningen en verbouwingen en de kwaliteitseisen die gesteld worden.

Volgens de SP moeten recente en toekomstige bouw- en verbouwontwikkelingen kritisch tegen het licht worden gehouden. Als voorbeeld worden de flexbouwwoningen in Feijenoord en Nesselande genoemd. De SP is langer kritisch op de woonvisie van wethouder Zeegers om de komende jaren 2.000 flexwoningen te realiseren. De focus op het bouwen van fel bekritiseerde flexwoningen gaat ten koste van de bouw van reguliere sociale woningen.

Emin Basoglu van de SP-fractie: ‘Onacceptabel als er ongelukken gebeuren die we makkelijk hadden kunnen voorkomen. De woningen die we in Rotterdam bouwen en verbouwen moeten voldoen aan de strengste eisen om brand te voorkomen. Flexwoningen en fabriekswoningen moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Daarom heeft de SP Rotterdam direct vragen gesteld aan de wethouder.’

Emin Basoglu vervolgt: ‘Wat de SP betreft zijn flexwoningen niet-werkende pleisters en al helemaal geen oplossing voor de Rotterdamse wooncrisis. Een huurder in een flex woning mag maar maximaal 5 jaar in zo’n woning wonen. Daarna wordt je op straat gezet en moet je op zoek naar een nieuwe woning. Onacceptabel dat er zoveel tijd en geld wordt gestopt in flexwoningen. Daarom had de SP bij de vaststelling van de asociale woonvisie een voorstel ingediend om te stoppen met flexwoningen en het geld en capaciteit in te zetten op de bouw van gewone, sociale woningen.’

Reactie toevoegen

U bent hier