h

Kritiek op eenzijdige ‘participatie’ luchthavenbesluit

19 mei 2022

Kritiek op eenzijdige ‘participatie’ luchthavenbesluit

Foto: SP Rotterdam

Op woensdag 18 mei vond de commissievergadering plaats over het participatieproces luchthavenbesluit over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Bewoners kwamen in groten getale inspreken omdat in de onderhandelingen alleen groei van de luchthaven aan bod is gekomen. Burgerraadslid Emin Başoğlu: ‘Voor de SP en de bewoners is het volstrekt onacceptabel dat krimp en hinderbeperking van RTHA niet aan bod zijn gekomen. De wethouder moet ervoor zorgen dat bewoners goed kunnen participeren en krimpscenario’s op tafel blijven zodat de belangen van bewoners vertegenwoordigd worden en niet de belangen van de luchtvaartlobby.’

De SP was, is en blijft tegenstander van het volstrekt overbodige vliegveld. De SP Rotterdam heeft samen met bewoners al vaker acties gevoerd buiten de raad en in de raad stellen we de ontwikkelingen met betrekking tot deze luchthaven al jaren aan de kaak.

Door stijging van het aantal vluchten de afgelopen jaren verslechtert de luchtkwaliteit door uitstoot van fijnstof. En de problemen voor de drie omringende wijken worden alsmaar meer. De leefbaarheid gaat achteruit, er is geluidsoverlast en er zijn veel gezondheidsproblemen.

Oorspronkelijk was Rotterdam Airport bedoeld als zakenvliegveld, inmiddels is het uitgegroeid tot een vakantievliegveld. Tegen alle beloftes in. Ook wordt nu de grond bij het vliegveld voor een prikkie weggegeven door de gemeente aan Royal Schiphol Group.

De bewonersvereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) stelt voor om het vliegveld te sluiten en in plaats daarvan een ‘Rotterdam Central Park’ te realiseren: een groen gebied waar ruimte is voor natuur, stilte, CO2-opvang, recreatie en woningbouw. Een geweldig plan dus, direct vanuit de bewoners voor een beter Rotterdam.

Daarom heeft de SP samen met GroenLinks, PvdD, PvdA en de ChristenUnie vorig jaar een plan ingediend om dit mogelijk te maken.

Afgelopen zaterdag was er een belangrijke actie "Krimp de Luchtvaart" die op alle vliegvelden werd gevoerd en ook in Rotterdam. De SP was er vanzelfsprekend bij deze bewonersactie, mede georganiseerd door de BTV. Ons Statenlid Lies van Aelst hield daar een toespraak om de noodzaak tot krimp te onderstrepen en de demonstranten heeft opgeroepen om in juni ook bij de Provincie Zuid-Holland te komen inspreken.

Gisteren was de raadszaal vol met bezorgde bewoners die met waardevolle bijdrages het belang van krimp van de luchthaven naar voren hebben gebracht. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni vindt de besluitvorming plaats over het participatieproces luchthavenbesluit. 

Emin Basoglu: ‘De insprekers waren duidelijk: er was eigenlijk geen sprake van een participatieproces. De luchtvaartindustrie moet tegengehouden worden in het eenzijdig najagen van groei van de luchthaven. Wat de SP betreft moet de wethouder en de gemeente nu de belangen van mens en milieu centraal stellen en krimpscenario’s van de luchthaven afdwingen.’

Update 2 juni: Tijdens de raadsvergadering van 2 juni is er gestemd over onze motie om aan de minister duidelijk te maken dat er geen draagvlak te vinden is onder de Rotterdamse bevolking voor uitbreiding of handhaving van de vroegere Luchthaven Zestienhoven, nu RTHA.

Ons voorstel heeft helaas geen meerderheid gehaald. Bekijk het filmpje om de inbreng van de SP over RTHA te zien.

Reactie toevoegen

U bent hier