h

Pompenburgers blijven strijdbaar tegen sloop

13 december 2021

Pompenburgers blijven strijdbaar tegen sloop

Foto: SP Rotterdam

Bewoners van de Pompenburgflat blijven strijdbaar nadat de gemeenteraad twee maanden geleden de 'Nota van uitgangspunten RISE' heeft aangenomen. Afgelopen zondag 12 december kwamen de Pompenburgers weer bij elkaar. De realisering van het megalomane bouwproject RISE en sloop van de Pompenburgflat zijn nog ver weg. Pompenburgers blijven samenkomen, om de laatste ontwikkelingen en vervolgplannen te bespreken en om elkaar te ondersteunen.

Het verzet tegen de sloop was en is sterk: 75% van de Pompenburgers heeft aangegeven tegen de sloopplannen te zijn. De Pompenburgers hebben er alles aan gedaan om andere politieke partijen en Havensteder van gedachten te doen veranderen: inspreken tijdens de commissievergadering, meerdere acties op de stoep en voor het Stadhuis. De Rotterdamse SP fractie was vanaf het begin tegen de sloop en wij blijven de bewoners ondersteunen in hun strijd.

Tijdens de commissievergadering van 6 oktober hebben bewoners zich sterk uitgesproken tegen sloop. Bewoonster van de Pompenburgflat: 'Waarom wordt een plan met gebouwen van een dergelijke hoogte nog steeds overwogen terwijl het voor zoveel omwonenden en andere intensive gebruikers van de Coolsingel zo'n negatieve impact zal hebben'

Een andere inspreker over de sloop: 'Er is niets duurzaams aan het slopen van sociale woningbouw in tijden van wooncrisis. Niet denken ‘in plaats van’ of ‘ten koste van’. Wij moeten ons denken ombuigen: én de Pompenburg én de torens met 1300 woningen op een andere locatie'

Helaas waren GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, CU-SGP en Leefbaar Rotterdam voor de sloop van de Pompenburgflat. Met boterzachte voorwaarden en veel onzekerheid voor de bewoners is de gemeenteraad akkoord gegaan met het bouwproject RISE. Havensteder is van plan om de Pompenburgflat te verkopen aan projectontwikkelaar RED Company zodat er drie torens met 1300 woningen gebouwd kan worden. Naast de Pompenburgflat is RED Company van plan om ook twee naastliggende panden te laten slopen om RISE mogelijk te maken.

SP Raadslid Taylan Cicek tijdens de gemeenteraad: 'Pure kapitaalvernietiging, waarbij de gedupeerde bewoners voor voldongen feiten worden gesteld, nooit als gelijkwaardige partner zijn benaderd en de optie niet slopen nooit is besproken! Een schending van de mensenrechten wat ons betreft.'

Actievoerder Menno Janssen heeft afgelopen zondag op 12 december bewoners moed ingesproken en mogelijke vervolgstappen met de bewoners besproken. Uit eerdere sloopprojecten is gebleken dat verzet tegen sloop lang kan duren en uiteindelijk succesvol kan zijn. Havensteder moet nu nog vele beslissingen nemen voordat sloop kan beginnen. Er is dus nog een lange weg te gaan!

De Rotterdamse SP fractie blijft strijdbaar tegen de sloop van de Pompenburg en andere sloopplannen in de stad waar bewoners het niet mee eens zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier