h

Voorjaarsnota 2021: de ongelijkheid blijft groeien

12 juli 2021

Voorjaarsnota 2021: de ongelijkheid blijft groeien

Foto: SP Rotterdam

Deze week vond de bespreking van de voorjaarsnota 2021 en de laatste vergadering voor het zomerreces plaats. De Rotterdamse SP fractie heeft onder andere kritiek geuit op het woonbeleid en de megalomane projecten van het college. Ook zijn er voorstellen omtrent de Toeslagenaffaire en de Duimdroppen ingediend. Lees verder om te lezen wat raadsleden Aart van Zevenbergen en Kees Jonker hebben ingebracht in de raad.   

Aart van Zevenbergen: ‘De in 2013 overleden Franse filosoof Stéphane Hessel die nog meegewerkt heeft aan het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft een mooi pamflet geschreven getiteld “Neem het niet”. Dit pamflet inspireert mij nog steeds. Hij roept op tot een vreedzame opstand tegen de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk, de wijze waarop we omgaan met onze illegale immigranten, de beperking van de persvrijheid, de verkwanseling van het milieu en de erbarmelijke situatie van het Palestijnse volk. Hij waarschuwt ons dat we sluipenderwijs steeds meer inleveren. De rechten van de mens zijn niet vanzelfsprekend! Ze zijn met bloed geschreven.’

Zoals elk jaar heeft Aart kritiek geuit op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het NPRZ raakt helaas teveel van onze Rotterdammers op onaangename wijze. Want het NPRZ is de grote aanjager van de gentrificatie op onze Zuid. Gentrificatie houdt in dat een buurt ‘opgewaardeerd’ wordt en de oorspronkelijke bewoners verdreven worden.  Aart van Zevenbergen over het NPRZ: ‘De laatste keer dat ik nog de moeite nam om naar de verhalen van de topman van het NPRZ te luisteren zat ik weer met gekromde tenen. Weer ging het over schoteltjes en buitenlandse Tv-stations. Op basis van deze borrelwijsheid is heel het project opgezet.’

De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van het NPRZ. Aart vindt dat onverenigbaar en op zijn minst de schijn tegen hebben. Vandaar de motie dat het voorzitterschap van de gemeenteraad onverenigbaar is met het voorzitterschap van het NPRZ. Helaas hebben we hiervoor geen meerderheid gekregen.

Aart van Zevenbergen over het woonbeleid tijdens de voorjaarsnota: ‘Goede woningen slopen in tijden van een ongekende wooncrisis is onmenselijk. Er staan nog zeker 10.000 woningen in de planning om gesloopt te worden. Gewoon omdat het kan, gewoon omdat we er voor kiezen. Ik roep het al drie jaar. De Tweebosbuurt is de schandvlek op het blazoen van dit college en eigenlijk ook op de vlag van Rotterdam. Uiteraard riep ik dat tegen dovenmans oren. Voor mij zijn de Tweebossers en de Wielewalers de klokkenluiders van de stad.’

Verder heeft Aart het gehad over de slachtoffers van de Participatiewet. Via onze meldpunten komen er veel aangrijpende verhalen binnen. Inmiddels hebben we al een aantal bijeenkomsten gehouden over deze misstanden in de bijstand. De komende tijd gaan we hiermee verder en na het reces komt de SP fractie met een aantal concrete voorstellen om het wanbeleid van de gemeente te veranderen.

Tijdelijk raadslid Kees Jonker heeft naar aanleiding van de beantwoording schriftelijke vragen van TK-lid Beckerman een debat aangevraagd en een voorstel ingediend: ‘Voortgangsrapportage Woonvisie moeten deugen. Nu worden studentenwoningen meegeteld als sociale huurwoningen en worden bij nieuwbouwbouwprojecten niet precies vermeld tot welke segment deze behoren. Helaas ook geen meerderheid voor dit voorstel.’

Zie bijlage voor een overzicht van de voorstellen die de Rotterdamse SP fractie heeft ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier