h

Actie voor lagere huren en beter onderhoud!

7 juni 2021

Actie voor lagere huren en beter onderhoud!

Foto: SP Rotterdam

Succes is bereikt! Dit jaar geen huurverhoging! Daarom bezorgen we onze Woonkrant deze maand met een speciale inlegvel. Dankzij de inzet van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman betalen huurders in de sociale sector en kamerverhuur voor het eerst geen huurverhoging. Voor lagere huren én beter onderhoud. Op zondag 6 juni zijn de woonkranten met inlegvel bezorgd bij huurders in Hordijkerveld.

Jarenlang stijgen de huren de pan uit. Huurders zijn steeds meer van hun inkomen kwijt aan huur. Daarom zet de SP zich in tegen de jaarlijkse huurverhogingen. Met succes, want dit jaar geen huurverhoging voor huurders in de sociale sector en kamerverhuur. De vrije huursector krijgt een gematigde huurverhoging van max 2,4%. Samen met huurders heeft de SP bereikt dat andere partijen omgegaan zijn. Helaas alleen voor dit jaar. Maar de SP wil meer! We willen de komende 4 jaar ook geen huurverhoging.

Eerst de lonen omhoog!

Daarom zet de SP zich ook in om het minimumloon te verhogen van 10 naar 14 euro. Doe mee met de SP tegen de huurverhoging in de komende vier jaar! Want alleen samen met de huurders kan de SP de huurverhogingen tegen houden. Meldt je bij de SP Rotterdam als jij je wilt inzetten tegen de huurverhogingen in de komende jaren.

Beter onderhoud afdwingen!

De SP ziet steeds vaker dat verhuurders weinig doen aan onderhoud. Voor hen is onderhoud een kostenpost maar dat gaat ten koste van het woonplezier van de huurders. Vergeet niet: goed onderhoud zit in de huur! Huurders betalen voor goed onderhoud. Maar ze krijgen niet waar ze voor betalen. Lekkage, schimmel, stevige tocht: veel woningen vertonen gebreken. In dat geval is vaak een flinke huurverlaging mogelijk tot de gebreken verholpen zijn. Meldt bij de SP Rotterdam als u onderhoudsklachten heeft. De SP kan u ondersteunen voor beter onderhoud.

De komende maand gaat de SP 50.000 pamfletten in Vestia en Woonstad gebieden bezorgen. Woningcorporaties die de beste prestatie leveren in slecht onderhoud! Wil je ook meehelpen, neem dan contact met ons op.

U bent hier