h

Onthulling: een drie jaar oud bod van Havensteder

13 september 2019

Onthulling: een drie jaar oud bod van Havensteder

Foto: kjonker.blogspot.nl / houdtzicht

Dezer maanden vinden achter gesloten deuren de onderhandelingen plaats voor de zogenoemde prestatieafspraken 2020/2021. De gemeente Rotterdam, de woningcorporaties en hun 'officieel erkende' huurdersorganisaties bespreken welke volkshuisvestelijke prestaties er voor de komende twee jaren zullen worden afgesproken. Zo moet men bijvoorbeeld tot overeenstemming komen over welke nieuwe sloopplannen ontwikkeld worden. Welke woningen in de uitverkoop gaan. Van welke goedkope woningen de huren met honderden euro’s omhoog gaan, als ze leegkomen. Of de jaarlijkse huurverhoging weer maximaal wordt. En nog veel meer zaken, die de huurders aan gaan. 

De basis voor die onderhandelingen vormt een bod. Ook wel bieding genoemd. Elke woningcorporatie heeft inmiddels - als het goed is - zo’n bod 2020/2021 gemaakt. En verstuurd naar gemeente en huurdersorganisatie. 

Wie denkt dat corporatiedirecteuren het leuk vinden om iedereen hun bod te laten zien, vergist zich. Corporaties doen uiterst geheimzinnig hierover. Verstrekken hun bod slechts onder de voorwaarde dat de huurdersorganisaties het geheim houden. Het is uit den boze dat een huurdersorganisatie een bieding zomaar op haar website zet. 

Ook burgemeester Aboutaleb is van mening dat biedingen niet openbaar mogen zijn. Hij vindt zelfs dat ze dat nóóit mogen zijn. Ook al zijn ze drie jaar oud. 

De opvatting van de burgemeester schaadt daarmee het belang van huurders. Pas als het te laat is - lees: als de onderhandelingen eenmaal hebben geresulteerd in een prestatieafspraak - mogen de huurders kennisnemen van hetgeen hun in de toekomst te wachten staat. 

In december kan het dus zomaar gebeuren, dat bijvoorbeeld de huurders van Vestia in Schiebroek Zuid uit de die maand te ondertekenen prestatieafspraken van Vestia kunnen opmaken dat hun wijk binnen drie jaar wordt gesloopt. 

Het is slechts een zelf bedacht voorbeeld van een niet uit te sluiten scenario.

Het wél in een zo vroeg mogelijk stadium openbaarmaken van biedingen betekent natuurlijk niet dat huurders ongewenste plannen van hun huisbaas kunnen tegenhouden. Maar het biedt hun wel meer kans om invloed uit te oefenen over de te maken afspraken. En de uitvoering daarvan. 

Aboutaleb zou er goed aan doen zijn besluit om biedingen geheim te houden nog eens te heroverwegen. Toch op z'n minst een deel van die biedingen kan hij openbaar maken zonder het belang van de onderhandelaars te schaden. De huurders én alle overige belangstellenden zouden ermee gebaat kunnen zijn.  

Bent u benieuwd hoe zo’n bieding eruit ziet? Klik dan hieronder op de bijgevoegde bijlage en u kunt meelezen welk bod Havensteder in 2016 uitbracht. Toch jammer dat we niets kunnen laten zien van het bod 2020/2021.

U bent hier