h

Succesvol verzet tegen SyRI in Rotterdam: gebruik digitale opsporingsinstrument gestaakt

3 juli 2019

Succesvol verzet tegen SyRI in Rotterdam: gebruik digitale opsporingsinstrument gestaakt

Foto: Hans Goosen / SP Rotterdam

Het Rotterdamse college stopt met de verdere toepassing van SyRI in Rotterdam. In maart had de Rotterdamse SP-fractie het digitale systeem SyRI op de agenda gezet en de bezwaren met betrekking tot SyRI met de raad gedeeld. We hebben toen gepleit voor uitstel en afstel van de SyRI onderzoeken. Helaas was er vier maanden geleden geen meerderheid voor, maar nu gaat Burgemeester Aboutaleb er toch een stokje voor steken. De bewoners uit Bloemhof en Hillesluis zijn namelijk in verzet gekomen tegen SyRI met als resultaat de stopzetting van SyRI in Rotterdam. De Rotterdamse SP-fractie is verheugd dat de SyRI onderzoeken in Bloemhof en Hillesluis zijn gestaakt.

Het SyRI (Systeem Risico Indicatie) systeem is op wijkniveau toegepast op alle burgers zonder aanleiding. Op voorhand werd er op grote schaal informatie verzameld, gekoppeld en geanalyseerd. Alles wat de overheid over de burger weet, wordt met dit systeem tegen de burger gebruikt. Ook is de SyRI methode strikt geheim waardoor burgers niet eens weten hoe de instanties met de vertrouwelijke gegevens omgaan. SyRI is simpelweg onbetrouwbaar, inefficiënt en stigmatiserend. Uit eerdere SyRI onderzoeken is gebleken dat de foutmarge heel hoog is met alle gevolgen van dien. Het geheime systeem is oncontroleerbaar en op basis van vooroordelen kunnen de algoritmes specifieke groepen benadelen. Het college heeft eindelijk ook ingezien dat de SyRI inzet ineffectief en illegitiem is.

Door de schriftelijke vragen die de SP in februari had ingediend werd het bekend dat SyRI 1263 ‘risicoadressen’ had geïdentificeerd. Alle bewoners uit Bloemhof en Hillesluis zijn stiekem gecontroleerd en 1 op de 10 adressen in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis stonden daardoor op de lijst voor een toekomstig huisbezoek. Nu het college heeft besloten om te stoppen met de SyRI onderzoeken, wilt de Rotterdamse SP-fractie weten wat er met deze lijst van 'risicoadressen' gaat gebeuren.

Op een bijeenkomst in Hillesluis op 19 juni, georganiseerd door de FNV, waar de SP-fractie bij was, werd het duidelijk wat voor effect het SyRI systeem op de bewoners van Bloemhof en Hillesluis had. Aart van Zevenbergen: 'Veel verontwaardigde Rotterdammers uit Hillesluis en Bloemhof hebben zich verzet tegen de verdere inzet van SyRI. Zo zie je maar weer dat verzet helpt.'

Er loopt momenteel een rechtszaak tegen SyRI, aangespannen door een coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder de FNV. De rechtszaak staat gepland voor eind oktober. De Rotterdamse SP-fractie zal de toepassing van SyRI en soortgelijke digitale middelen nauwlettend in de gaten houden.

Foto: FNV Rotterdam / FNV

U bent hier