h

Stop risicoprofilering bewoners van Bloemhof en Hillesluis

5 februari 2019

Stop risicoprofilering bewoners van Bloemhof en Hillesluis

Foto: Luc Schol / Aart van Zevenbergen

De Rotterdamse SP fractie heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend over het opsporingssysteem Systeem Risico Indicatie (SyRI). De gemeente Rotterdam wilt het SyRI systeem toepassen in de wijken Bloemhof en Hillesluis. In het eerste kwartaal van 2019 wordt er volgens de gemeente gestart met het feitelijke onderzoek, en worden de huisbezoeken uitgevoerd die gepland staan.

Het SyRI systeem wordt op wijkniveau toegepast op burgers zonder aanleiding of verdachtmaking. Op voorhand wordt er op grote schaal informatie verzameld, gekoppeld en geanalyseerd. Alles wat de overheid over de burger weet, wordt met dit systeem tegen de burger gebruikt. Ook is de SyRI methode strikt geheim waardoor burgers niet eens weten hoe de instanties met de vertrouwelijke gegevens omgaan. Als iemand volgens het systeem verdacht is van een misdrijf, bijvoorbeeld van fraude, dan wordt er een huisbezoek uitgevoerd door de gemeente.

We maken ons zorgen over de legitimiteit van dit systeem. Rotterdammers worden schuldig bevonden zonder dat ze het weten of zich er tegen kunnen verweren. Momenteel loopt er ook een rechtszaak tegen SyRI, waardoor de levensvatbaarheid van het systeem ter discussie staat en de huidige onderzoeken mogelijk illegitiem kunnen worden verklaard. Daarom hebben wij schriftelijke vragen ingediend omtrent deze kwestie.

We hebben begrepen dat het samenwerkingsverband ┬┤Landelijke Stuurgroep Interventieteams┬┤ (Gemeente Rotterdam, SZW, Belastingdienst, UWV e.v.) de adressen die al klaar stonden verder zou onderzoeken, maar dat het onderzoek is stilgelegd wegens nieuwe of andere privacy bezwaren van sommige van eerdergenoemde partijen in het samenwerkingsverband. We hebben daarom aan de wethouder gevraagd welke bezwaren er waren en welke partijen deze hebben geuit.

U bent hier