h

Stop nu met digitale risicoprofileringen en massale verdachtmakingen

15 maart 2019

Stop nu met digitale risicoprofileringen en massale verdachtmakingen

Foto: OpenStreetMap / Bloemhof en Hillesluis

1 op de 10 adressen in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis krijgen binnenkort een huisbezoek. Het digitale opsporingssysteem, genaamd SyRI, heeft alle bewoners in Bloemhof en Hillesluis stiekem gecontroleerd: 1263 Rotterdammers staan nu geregistreerd in een register en worden binnenkort verder onderzocht. De Rotterdamse SP-fractie vindt dat er onmiddellijk gestopt moeten worden met dit systeem en de massale verdachtmakingen die daarmee gepaard gaan.

Het SyRI (Systeem Risico Indicatie) systeem wordt op wijkniveau toegepast op burgers zonder aanleiding of verdachtmaking. Op voorhand wordt er op grote schaal informatie verzameld, gekoppeld en geanalyseerd. Alles wat de overheid over de burger weet, wordt met dit systeem tegen de burger gebruikt. Ook is de SyRI methode strikt geheim waardoor burgers niet eens weten hoe de instanties met de vertrouwelijke gegevens omgaan. SyRI is simpelweg onrechtvaardig omdat het systeem oncontroleerbaar is en vooroordelen kan bevatten.

Er loopt momenteel een rechtszaak tegen SyRI aangespannen door een coalitie van maatschappelijke organisaties. Toch gaat de gemeente onverminderd door met de uitvoering. Eind maart staan de huisbezoeken gepland bij de adressen die nu in een zogenoemd risicoregister zijn opgeslagen: 1 op de 10 huishoudens in Bloemhof en Hillesluis hebben volgens de gemeente fraude of een andere overtreding gepleegd. 

Dit alles blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de Rotterdamse SP-fractie zijn ingediend. Aart van Zevenbergen: “1984 van George Orwell is 2019 in Rotterdam geworden.  Alle beschikbare informatie van alle inwoners is verzameld, verwerkt en bij voorbaat was iedereen in de ogen van de gemeente verdacht van fraude. De overheid dringt hier als het ware binnen in je digitale huis, je privé-domein. Je kunt je als burger digitaal niet meer onbespied voelen.”

De Rotterdamse SP-fractie heeft een debat aangevraagd voor 21 maart om de burgemeester hierover te ondervragen.

U bent hier