h

Bewoners Lijnbaanflats overhandigen handtekeningen aan wethouder Kurvers

18 april 2019

Bewoners Lijnbaanflats overhandigen handtekeningen aan wethouder Kurvers

Foto: SP / Bewoners Lijnbaanflats

Momenteel vindt door Vestia ‘groot onderhoud’ plaats aan het complex aan de Jan Evertsenplaats (ook wel de Lijnbaanflats genoemd) in het centrum van Rotterdam. De bewoners hebben als Bewonerscollectief Jan Evertsenplaats samen met de SP een lijst van eisen opgesteld, handtekeningen verzameld en deze zijn vandaag aan wethouder Kurvers overhandigd als protest tegen de slechte aanpak van Vestia. De wethouder heeft beloofd dat hij de handtekeningen gaat overhandigen aan Vestia.

De bewoners zijn niet te spreken over de werkwijze van Vestia. Vestia noemt het groot onderhoud, maar het zijn ingrijpende renovaties volgens de bewoners. Veel overlast gedurende de renovaties aan de flat, zoals geen (warm) water, geen werkende wc, fijnstof en bouwvakkers die af en aan zonder aankondiging de flat binnenkomen. De bewoners hebben grote problemen ervaren en de compensatie dekt niet de overlast en de schade achteraf.

De werkzaamheden bestaan uit twee delen. In de ‘laagbouw’ is de renovatie al bezig, voor de ‘hoogbouw’ staat deze op het punt te beginnen. De bewoners van de hoogbouw willen de ellende waar de bewoners van de laagbouw mee te maken hebben voorkomen.

De bewoners van de ‘laagbouw’ eisen daarom:
- Schadevergoeding voor geleden schade door het onderhoud
- Huurcompensatie voor de periode van onderhoud
- Vergoeding van de kosten gemaakt door gebrekkige oplevering en tijdelijke huisvesting
- Geen huurverhoging en indexering

De bewoners van de ‘hoogbouw’ flat, eisen daarnaast van Vestia dat de overlast en problemen van de renovatie niet worden herhaald. Daarom eisen zij:
- Communicatie met bewoners moet verbeterd worden en bereikbaarheid verruimd
- Bewoners moeten zeggenschap krijgen over het geplande onderhoud
- Voldoende tussenwoningen garanderen, voor iedereen die dat wil
- Veiligheid van bewoners en inboedel moet gegarandeerd worden
- Kostenvergoeding toereikend voor alle gemaakte kosten
- Eventuele opgelopen schade moet worden opgelost door Vestia

De afgelopen periode heeft de Rotterdamse SP-fractie het bewonerscollectief ondersteund bij het ophalen van de handtekeningen. Vandaag is de druk opgevoerd en hebben de bewoners duidelijk gemaakt dat de situatie anders kan en moet. Dit is pas het begin: samen met de bewoners gaan we strijdvaardig verder totdat Vestia tegemoet komt aan de bewoners van de Lijnbaanflats.

Foto: SP / Bewoners Lijnbaanflats

U bent hier