h

Verheffing #1: Linkse samenwerking in de steigers

26 september 2017

Verheffing #1: Linkse samenwerking in de steigers

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

'De gezamenlijke strijd tegen armoede en de samenwerking tijdens het woonreferendum geven een stevige basis voor samenwerking.' Zo trapte fractievoorzitter Leo de Kleijn afgelopen zondag de discussie af over de samenwerking tussen PvdA, SP, GroenLinks en NIDA richting de komende raadsverkiezingen.

De eerste editie van politiek café De Verheffing vormde het decor: een volle zaal in het SP-pand aan de Gaffelstraat sprak zich voor het eerst uit over een linkse samenwerking tussen SP, GroenLinks, PvdA en NIDA richting de komende raadsverkiezingen. Zeker, er zijn verschillen tussen de partijen, maar globaal willen ze alle vier een andere kant op met de stad: een van samenwerking tussen mensen, een die uitgaat van vertrouwen in de Rotterdammers, een stad die werk maakt van armoedebestrijding, in plaats van armen pesten, een stad die echt de omslag naar duurzaam wil maken en daarbij de kosten eerlijk verdeelt.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn is positief over de samenwerking. 'We hebben eerder al laten zien dat we dat prima kunnen. In de raad bijvoorbeeld bij de bestrijding van de armoede in onze stad. En tijdens het woonreferendum vorig jaar hebben we buiten de raadszaal, op straat en op de markt, samen opgetrokken. Dat geeft mij voldoende basis voor verdere samenwerking.'

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Leo Bruin (PvdA): 'Het kan in de stad niet mooi genoeg zijn voor het stadsbestuur. De rest van de wijken, daar gaat men met wat strooigoed doorheen... Dat moet anders

 

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

NIDA-voorman Nourdin El Ouali 'We gaan er voor zorgen dat iedereen die wil werken gelijke kansen krijgt om te kunnen werken'

 

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

GroenLinks-lijsttrekker Judith Bokhove: Het huidig college gaat uit van wantrouwen en straffen in plaats van vertrouwen en belonen

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Kritische vragen waren er ook van de verschillende leden. Want samen optrekken is een ding, maar elke partij spreekt tegelijk ook verschillende groepen in de stad aan. Leo de Kleijn: 'Dat moeten al die partijen ook elk blijven doen, met elk hun eigen stijl en middelen. Maar door die krachten te bundelen, ook nadat er gestemd is, geven we de kiezer in maart een echt alternatief.'

Een gezamenlijk puntenplan wordt op dit moment uitgewerkt in de verschillende besturen van de verschillende partijen. De leden zullen er zich later dit jaar over uitspreken.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Florian Borstlap en Ko de Kok sloten het politiek café af met theater. De volgende edities van de Verheffing vinden plaats op 26 november, 28 januari en 21 maart.

U bent hier