h

Huurders zijn gedoe van Humanitas zat

13 juli 2017

Huurders zijn gedoe van Humanitas zat

Foto: Edwin de Voigt

Al maanden is er gesteggel tussen de zorg- en huisvestingstak van Humanitas. Ondertussen groeit het ongenoegen bij de huurders van Stichting Humanitas Huisvesting. Ouderen dachten eerder een fijne, levensloop-bestendige woning te hebben gevonden, maar er wordt steeds meer beknibbeld op de voorzieningen. Bovendien is er veel ontevredenheid over de communicatie en de hoge huur. Daarom zijn de huurders een actie gestart, samen met de SP. De landelijke SP-fractie vraagt om opheldering middels schriftelijke vragen.

Zo’n honderd huurders van Humanitas Bergweg schreven in mei gezamenlijk een brief aan hun verhuurder, met daarin de ongenoegens over de gang van zaken in hun wooncomplex. De belangrijkste zorgen zijn er bij de ouderen over de afname van voorzieningen en de service in het pand. Waar zij jaren geleden kozen voor een levensloop-bestendige woning, met in het complex een betaalbaar restaurant, een balie met bevoegd personeel en een logeerwoning, is daar nu ernstig op beknibbeld.

En dit terwijl de huren fiks zijn gestegen. De meeste huurders betalen komend jaar 750 tot wel 1.000 euro in de maand. 'Ongehoord,' vindt SP-raadslid Querien Velter, ‘Humanitas Huisvesting doet alsof ze zorgwoningen verhuurt, maar beknibbelt op de bijbehorende voorzieningen. Zo hebben bewoners jarenlang geen alarmsysteem aangeboden gekregen, maar er wel huur voor betaald en moeten nieuwe huurders plots 20 euro per maand aan extra servicekosten betalen voor een zonnescherm wat er al tijden hangt.’ Ook uit andere huizen van Humanitas Huisvesting krijgt de SP soortgelijke klachten binnen. 

Ondertussen moeten bewoners uit de media vernemen dat de corporatie nagenoeg failliet is en ernstig in de clinch ligt met Humanitas Zorg over de financiële afhandeling van de splitsing. Corporatie Woonbron zou in gesprek zijn over de overname van de huisvestingstak van Humanitas, maar of dit doorgang gaat vinden blijft onduidelijk. Daarom vraagt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman om een stand van zaken aan de minister en wil de zij weten of er inmiddels saneringssteun is aangevraagd bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Aangezien er (nog) geen serieuze reactie is gekomen op de huurdersbrief van mei, gaan de bewoners van Humanitas Bergweg nu verdere stappen ondernemen. Te beginnen met een verzoek tot huurverlaging, wat voorgelegd kan worden aan de Huurcommissie. Dinsdag is de volgende bijeenkomst en gaat het pakket aan brieven de deur uit.

U bent hier