h

SP wil fatsoenlijke renovatieregeling bewoners De Kreek

8 juni 2017

SP wil fatsoenlijke renovatieregeling bewoners De Kreek

Foto: Googlemaps

Twee jaar je huis uit vanwege renovatie. Dat ongewenste nieuws kregen bewoners van wooncomplex De Kreek in IJsselmonde in april te horen. De woningen moeten grootschalig worden gerenoveerd met als voornaamste reden de gele asbest in het stucwerk, pas recent ontdekt volgens corporatie Woonbron. In het bijzonder de groep sociale kopers in het complex voelen zich beduveld. Zij waren in de veronderstelling een fatsoenlijk huis te hebben gekocht van Woonbron, maar zien nu enorme kosten opdoemen. Hun woning terugverkopen lijkt te enige mogelijkheid. Inzicht in asbestonderzoeken uit eerdere jaren krijgen de bewoners niet. De SP vraagt daarom samen met Leefbaar Rotterdam actie van het gemeentebestuur.

De bewoners van De Kreek in IJsselmonde weten sinds april dat zij voor de enorme renovatie anderhalf tot twee jaar hun huis uit moeten. Twee keer verhuizen in twee jaar tijd is voor niemand leuk, maar voor bewoners van boven de zeventig haast ondoenlijk. Daarnaast heeft de bewonerscommissie, zonder overleg met de achterban, alvast bij verhuurder Woonbron getekend voor het sociaal plan. Bewoners voelen zich niet gesteund en geven aan bang te zijn om onder druk akkoord te moeten gaan met het renovatieplan. SP-raadslid Querien Velter: 'Ik wil graag zien dat er op zeer korte termijn onafhankelijke begeleiding komt voor bewoners in De Kreek. Er staan ingrijpende dingen te gebeuren, dat kan niet afgedaan worden met een handtekening op een achternamiddag.'

Een misschien wel groter probleem hebben de twintig kopers van een woning in het complex. Een aantal jaar geleden meenden zij van Woonbron via een Koopgarant een fijn huis te hebben gekocht. Nu is het slikken of stikken: zichzelf tot wel honderdduizend euro in de schulden steken of de woning terugverkopen aan Woonbron.

Dat de gele asbest pas recentelijk is ontdekt is opmerkelijk. Al in 2004 zijn er onderzoeken gedaan naar asbest in de woningen, nog voordat de eerste woning via Koopgarant van de hand ging. De rapporten hierover houdt Woonbron echter achter voor de bewoners. Maar de kopers moeten voor 1 juli een beslissing nemen over wat ze willen met hun huis. Wat de SP betreft een onbegrijpelijke eis zolang onduidelijk is of Woonbron wetenschap had of had moeten hebben van asbest in de verkochte woningen. Velter: 'Ik wil dat de wethouder zich inspant de onderzoeken boven tafel te krijgen. Dat maakt een enorm verschil in de financiële afwikkeling voor de bewoners. Ook willen wij het GGD-rapport naar de gezondheidsrisico's op tafel.'

U bent hier