h

SP wil duidelijke vraag Woonreferendum

15 augustus 2016

SP wil duidelijke vraag Woonreferendum

Foto: SP

Eind augustus zal de Rotterdamse gemeenteraad besluiten over de vraag voor het Woonreferendum. De SP vindt dat dit referendum toegespitst moet worden op de afname van 20.000 goedkope woningen, voorgesteld in de Woonvisie. Dit zodat de vraag in lijn is met de aanvraag ondersteund door ruim 13 duizend Rotterdammers. Gaat het op 30 november over de gehele Woonvisie dan loopt Rotterdam het risico dat het voor haar inwoners onduidelijk wordt waar het referendum over gaat.

Voor de SP was de tekst van aanvraag voor het Woonreferendum helder 'over de Woonvisie 2030, tegen de afbraak van betaalbare woningen', maar het college wil een bredere en daarmee vage vraagstelling voor de Rotterdammers, namelijk over de gehele Woonvisie. 'Onzin' volgens SP-raadslid Querien Velter, 'De Woonvisie gaat ook over bijvoorbeeld verduurzaming van de woningvoorraad en de toegankelijkheid van woningen voor ouderen. Voorstellen waarvan niet 13 duizend Rotterdammers hebben aangegeven zich voor of tegen te willen uitspreken.'

Wethouder Schneider lijkt zijn boodschap voor het referendum al klaar te hebben: het college wil meer woningen voor hoogopgeleiden. Velter: 'Daar ontstaat nu al de verwarring, want de initiatiefnemers hebben geen referendum aangevraagd over meer of minder woningen voor 'hoogopgeleiden'. Wij, noch de huurdersverenigingen, hebben bezwaren geuit tegen bouwen in een duurder segment. De vraag is of duizenden sociale huurwoningen gesloopt moeten worden om dit mogelijk te maken. Dát is wat aan de Rotterdammers moet worden voorgelegd.'

De SP verweet het college al eerder dat de Woonvisie groepen onnodig tegenover elkaar zet. Waren het eerst de rijke gezinnen waarvoor gebouwd moest worden, ten koste van de minder draagkrachtigen huishoudens, nu mogen de hardwerkende Rotterdammers plaats maken voor zogenoemde hoogopgeleiden. Velter: 'In Rotterdam kunnen prima ook duurdere huizen gebouwd worden én de betaalbare voorraad in stand worden houden, er is namelijk ruimte zat. Bovendien willen hoogopgeleiden ook graag een betaalbaar huis. Wie koopt nu na zijn studie een appartement van 3 ton!?'

Op donderdag 25 augustus zal de gemeenteraad inhoudelijk het Woonvisie-document behandelen en besluiten over de definitieve vraagstelling, vanaf 10.00u op het stadhuis aan de Coolsingel.

U bent hier