h

Woonvisie zet mensen tegenover elkaar

23 maart 2016

Woonvisie zet mensen tegenover elkaar

Foto: SP

Vandaag werd in de raadscommissie opnieuw de Woonvisie besproken. Dit visiedocument van het college stelt de afbraak voor van 20.000 betaalbare woningen, waarvan er 15.000 moeten worden gesloopt de komende vijftien jaar. Wat de SP betreft stelt deze ongewenste afbraak onnodig mensen tegenover elkaar. Opvallend is de 'monitor' die het college introduceert, waarmee de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen jaarlijks moet worden gepeild. Een monitor die volgens de SP meteen de prullenbak in kan, want de beschikbaarheid zakt dit jaar al onder de ondergrens. Dit blijkt volgens de partij uit de cijfers van de Maaskoepel.

De SP is van mening dat de Woonvisie door het voorstel om 20.000 betaalbare woningen de komende jaren te slopen, verkopen of te liberaliseren onnodig mensen tegenover elkaar zet. SP-raadslid Querien Velter: 'Wat de SP betreft was de wethouder gisteren begonnen met bouwen waar het kan. Als dit college zo graag meer ruimte voor gezinnen wil in de stad, waarom zijn er dan grote delen van Zuidwijk, Smeetsland en Oudeland al jaren braakliggende grond? Rotterdam is toe aan verdichting en verduurzaming, niet aan nog meer sloop.

Daarnaast worden volgens de SP hele groepen Rotterdammers vergeten in de Woonvisie. Zoals MBO-studenten, veruit de grootste groep studenten, woonachtig in onze stad, maar waarvoor een vaste baan in de toekomst nog best onzeker is. Maar ook de hardwerkende Rotterdammer met een inkomen rond modaal of net daaronder, ouderen met klein pensioen en mensen die vanuit een zorginstelling de komende jaren weer zelfstandig moeten gaan wonen. Velter: 'Dit toont eens te meer aan dat deze Leefbaar Rotterdam-wethouder een elitaire bestuurder is, met alleen een marketing-strategie, die het gros van de Rotterdammers – en ook zijn eigen achterban - niet vertegenwoordigt.'

Tekst loopt door onder foto

Foto: SP
Vertegenwoordiger van Huurdersraad Vestia spreekt in

Om college-partij D66 tevreden te stellen is er een 'monitor' toegevoegd aan de Woonvisie, om de beschikbaarheid van goedkope, sociale huurwoningen te kunnen peilen. Wat de SP betreft is dit een doekje voor het bloeden, want uit de meest recente cijfers van de Maaskoepel over 2015, blijkt dat nu al maarliefst 27 procent van de goedkope, sociale huurwoningen direct worden toegewezen of bemiddeld aan huishoudens met urgentie of aan statushouders. Huurwoningen die dus niet meer beschikbaar zijn voor de reguliere woningzoekenden. Maar extra maatregelen om deze groepen te kunnen huisvesten blijven uit. Velter: 'Dit college is blind voor de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en vluchtelingen, en legt deze problemen neer bij de corporaties en huurders. Dit komt nog bovenop de voorgestelde afbraak van 20.000 woningen! Een monitor die nu al bijna in het rood schiet, zonder maatregelen is dit een wassen neus.'

1200 handtekeningen

Vandaag kondigde de huurdersorganisaties aan dat ze binnen ruim een week al 1200 ondertekenaars hebben gevonden die het initiatief voor een referendum en tegen de afbraak van 20.000 betaalbare woningen steunen. TV Rijnmond besteedde er aandacht aan. Ook de SP ondersteunt het referendum van harte en hoopt dat de komende weken duizenden Rotterdammers dit ook willen doen. Voor meer informatie over het Woonreferendum of om mee te helpen, neem contact op met Querien Velter: q.velter@raad.rotterdam.nl of kijk op de website: www.woonreferendum.nl

Foto: SP

 

U bent hier