h

Meer Rotterdamse huurders in te dure woning

7 april 2016

Meer Rotterdamse huurders in te dure woning

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

Vandaag werd bekend dat steeds meer huurders in een te dure woning wonen. Dit beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek naar aanleiding van cijfers over 2015. Ook Rotterdam doet het slecht op dit gebied. Opvallend is dat huurders in sociale huurwoningen in Rotterdam slechter af zijn dan in Amsterdam en Utrecht. Deze groep betaalt maar liefst 39,1% van zijn besteedbaar inkomen aan woonlasten. Schokkend vindt de SP, zeker in het licht van de Woonvisie, waarin het college keer op keer aangeeft dat Rotterdam teveel 'goedkope' woningen zou hebben.

Afgelopen jaren zijn huurders veel meer gaan betalen voor hun woning. Net als de Woonbond wijdt de SP de grote stijging van woonlasten met name aan de grof gestegen huren. Sinds 2009 zijn de woonlasten zo'n 100 euro gestegen, ook voor huurders in Rotterdam. Dit betekent voor een grote groep huurders dat zij na betaling van hun vaste lasten te weinig overhouden om fatsoenlijk van rond te komen, zo bleek vorig jaar al uit onderzoek van RIGO.

SP-raadslid Querien Velter: 'Zowel het kabinet als het Rotterdamse stadsbestuur hoor je enkel als het gaat om 'goedkope' scheefwoners. Maar over huishoudens die structureel te veel woonlasten betalen, een veel ernstiger probleem, blijft het stil. Al jaren pleiten wij voor een maximale woonquote die dit in de hand moet houden.'

De SP wil, naast landelijke maatregelen die huurmatiging en huurverlaging bij de corporaties moeten afdwingen, ook van het Rotterdamse college weten wat zij gaat doen met deze cijfers. De partij stelt hierover schriftelijke vragen. Velter: 'Volgens mij wordt het tijd dat de wethouder zijn uitspraak over 'teveel goedkope woningen' terugneemt, want blijkbaar zijn er genoeg huidige huurders waarvoor huurverlaging ernstige noodzaak is. Een woonquote van bijna 40 procent is echt onacceptabel! Minder betaalbare huurwoningen, zoals voorgesteld in de Woonvisie, zal tot gevolg hebben dat nóg meer Rotterdammers steeds minder te besteden hebben.'

De cjfers van het CBS op een rij

Landelijk
Gemiddeld besteedbaar inkomen naar woonlasten voor huurders: 39%
Percentage goedkope scheefwoners: 18% (28% in 2009)
Percentage dure scheefwoners: 18% (8% in 2009)

Rotterdam  
Gemiddeld besteedbaar inkomen naar woonlasten voor huurders: 39,2% (39,1% in de sociale sector)
Percentage goedkope scheefwoners: 15,8%
Percentage dure scheefwoners: 17,5%

Utrecht
Gemiddeld besteedbaar inkomen naar woonlasten voor huurders: 39,4% (38,6% in de sociale sector)
Percentage goedkope scheefwoners: 17%
Percentage dure scheefwoners: 16,6%

Amsterdam
Gemiddeld besteedbaar inkomen naar woonlasten voor huurders: 38,9% (37,9% in de sociale sector)
Percentage goedkope scheefwoners: 19,4%
Percentage dure scheefwoners: 15,1%

Bron: CBS Statline

Zie ook:

U bent hier