h

Inventariseer asbest Rotterdamse scholen

24 maart 2016

Inventariseer asbest Rotterdamse scholen

Foto: SP

Tot 1994 is asbest in Nederland gebruikt in woningen en gebouwen, waaronder scholen. De inventarisatie van welke panden dit zijn loopt door tot vandaag de dag. Er zijn nog steeds schoolgebouwen waarvan onduidelijk is of deze asbest bevatten of niet. De SP wil duidelijkheid voor kinderen en leraren en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Er bestaat een digitale asbestkaart, waarop te zien is dat nog steeds een aanzienlijk aantal scholen in Rotterdam vermoedelijk asbest bevatten. 'We vragen de gemeente of zij in beeld heeft om welke panden het gaat en om wat voor soort asbest,' zegt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn, 'mocht er sprake zijn van asbest, dan willen we natuurlijk weten of er een asbestbeheersplan is opgesteld, of voornemens bestaan om het asbest te verwijderen.'

Het Comité Asbestslachtoffers is bezig met een landelijke inventarisatie van scholen die nog asbest bevatten. De SP Rotterdam steunt het Comité bij haar onderzoek.

U bent hier