h

Meer geld voor het hele onderwijs

19 januari 2016

Meer geld voor het hele onderwijs

Foto: Michiel Knoops
De SP Rotterdam is blij dat er meer geld geïnvesteerd gaat worden in het Rotterdamse onderwijs. Voor een goede toekomst voor de Rotterdamse kinderen is een goed functionerend onderwijs belangrijk. De SP is alleen teleurgesteld dat de pot van 8 miljoen alleen besteed wordt aan het aantrekken van nieuwe leraren.

SP-raadslid Pieter Schol: “De SP vindt het raar dat de 8 miljoen alleen maar besteed wordt om nieuwe leraren aan te trekken. De huidige Rotterdamse leraren hebben al jarenlang te maken met zware omstandigheden. Je kan beter proberen die zware omstandigheden te verlichten, bijvoorbeeld door kleinere klassen te financieren. Met 8 miljoen kan daar een begin mee gemaakt worden.”

Schol reageert hiermee op het voorstel van onderwijswethouder De Jonge om een bonus uit te keren van 5000 euro aan alle nieuwe leraren die in Rotterdam een vaste aanstelling krijgen.

Enkele maanden geleden presenteerde SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius een plan voor kleinere klassen. Als Rotterdam echt een gidsstad wil zijn, kan ze beginnen met vooruitstrevend het onderwijs te benaderen en kleinere klassen in te voeren.

U bent hier