h

SYRIZA vs. Europa

14 juli 2015

SYRIZA vs. Europa

Foto: SP

Afgelopen vrijdag was er weer een avond van ‘Denken over links’. Dit deel van de lezingserie richtte zich over de huidige situatie in Griekenland en de rest van Europa. Te gast waren SP Europarlementariër Dennis de Jong, vertegenwoordiger van Syriza in Nederland Alex Kypriotakis Weijers en Dick Nichols, filosoof, journalist en links denker.

Alex is zelf jaren lid van Syriza (samenwerkingsverband van linkse partijen) en de huidige situatie in zijn land raakt hem dan ook niet alleen omdat het zijn vaderland is maar tevens omdat hij politiek betrokken is bij de huidige regeringspartij. Zelf werd hij lid uit patriotisme, om iets voor zijn land en volk te betekenen. Deze activistische mentaliteit staat centraal bij de filosofie van Syriza. Bij het actievoeren is niet alleen de stem van de burger belangrijk maar tevens zijn wil tot participatie, tot het lid worden.

Dennis de Jong heeft met zijn ervaring en positie in Brussel een belangrijke inbreng vanuit een grotere schaal. Hij legde uit hoe de diepe ideologische strijd uitgedrukt kan worden in termen van Europese structuren. Hoe komt de ideologische strijd bijvoorbeeld bij de verschillende regeringen naar boven? Bij het Europees parlement ziet de Jong vooral een overmacht van lobbyisten en de voorstanders van de huidige koers. Hierbij met de noordelijke lidstaten voorop, de armere lidstaten doen zeker ook mee maar dat tevens uit een angst voor machtsverlies op nationaal of internationaal niveau.

Dick Nichols, een expert op het gebied van linkse politiek op Europees niveau, kwam vertellen over de huidige situatie in Spanje. Met de opkomst van bewegingen zoals Podemos ziet men daar dat traditionele, institutionele politiek wordt weggedreven. Dit is positief volgens Nickhols, gezien er anders andere machten in het vacuüm waren gestapt.

Nadat de gastsprekers hun zegje hadden gedaan was er uitgebreid ruimte voor gezamenlijke vragen en discussievoering. Er werden rake vragen gesteld, zo andere over hoe sommige organisaties zoveel macht weten uit te oefenen in Brussel. Achteraf was er uiteraard tijd voor een hapje en een drankje om samen met de gastsprekers de informatieve avond af te sluiten.

U bent hier