h

Gebiedscommissie IJsselmonde maakt werk van schone lucht

23 juli 2015

Gebiedscommissie IJsselmonde maakt werk van schone lucht

Foto: SP / commons.wikimedia.org

De gebiedscommissie IJsselmonde gaat de luchtkwaliteit in haar gebied onderzoeken. Dat is hard nodig want er zijn aanwijzingen dat het ook op Rotterdam-Zuid slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Diverse voorstellen vanuit de gemeenteraad om niet alleen in Noord de luchtkwaliteit te verbeteren maar ook op Zuid te meten en maatregelen te nemen zijn verworpen. De gebiedscommissie neemt daarom het heft in eigen handen.

Onlangs zijn voorstellen om de slechte luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren uitgebreid besproken in de gemeenteraad. Herhaaldelijk bleek dat hierbij nauwelijks aandacht was voor de luchtkwaliteit op Rotterdam Zuid. In reactie hierop heeft de Gebiedscommissie IJsselmonde besloten zelf metingen uit te gaan laten voeren. SP-gebiedscommissielid Ger Giessen: 'Veel bewoners van IJsselmonden hebben het vermoeden dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die rondom de Van Brienenoordbrug wonen. Ik ben blij dat de gebiedscommissie eensgezind is in haar besluit hier onderzoek naar te gaan doen.”

Uit recent onderzoek is gebleken dat 68 procent van de Rotterdammers de luchtkwaliteit aanmerkt als 'heel belangrijk'. Daarnaast verwacht men vooral vanuit de overheid maatregelen om deze te verbeteren. Per 1 januari 2016 wordt de milieuzone in Rotterdam uitgebreid. Hij wordt vergroot tot heel Rotterdam Noord en gaat ook gelden voor personenwagens en bestelbusjes. De zone moet de hoeveelheid schadelijke stoffen in uitlaatgassen terugdringen. Giessen: 'Alle aandacht voor de schone lucht gaat uit naar Noord. Zelfs meten hoe goed of slecht het in IJsselmonde wil men niet. De wethouder stelde dat er ook op Zuid gemeten wordt, maar vervolgens kan hij niet benoemen waar die punten staan. Dan richten we die punten zelf in.'  

U bent hier