h

Alternatief plan: 100 miljoen naar een sociaal Rotterdam

8 juli 2015

Alternatief plan: 100 miljoen naar een sociaal Rotterdam

De SP-fractie dient morgen bij de behandeling van de zogenaamde 'kaderbrief 2015' een compleet alternatief in voor het collegebeleid van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Alles bij elkaar maakt de SP ruim 100 miljoen euro vrij voor onder meer extra onderhoud en investeringen in de wijken, afzien van zes miljoen aan bezuinigingen op het welzijnswerk en het terugdraaien van de kortingen van het college op het armoedebeleid.

Fractievoorzitter Leo de Kleijn: 'We laten met dit alternatief zien dat het wel degelijk anders en socialer kan in Rotterdam. We halen het geld onder andere uit een eerlijker verdeling van de lokale lasten, slimmer omgaan met de reserves van de gemeente, een hogere afdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en extra besparingen op de inkoop van de gemeente.'

In de alternatieve plannen van de SP wordt ook geld vrijgemaakt voor het openhouden van wijkgebouw de Larenkamp en heropening van zwembad Schuttersveld. Verder trekt de SP meer geld uit voor vergroening van versteende wijken, een groot energiebesparingsprogramma voor huurwoningen, een nieuw stadspark bij de Essenburgsingel en een woonlastenfonds om huurders die in de financiƫle problemen komen door te hoge woonlasten te ondersteunen.

Volgens de Kleijn is het plan van zijn fractie realistisch. 'Het is een kwestie van politieke keuzes maken en van doorpakken. En er is wel degelijk geld dat we kunnen gebruiken voor een socialer beleid. Kijk alleen al naar het havenbedrijf, de gemeente Rotterdam het moet doen met een dividend van 63,2 miljoen op een winst van 215,4 miljoen terwijl de veel kleinere Amsterdamse haven 50 miljoen afdraagt op een winst van 52,5 miljoen.'

De SP zal haar alternatieve kaderbrief morgen als amendement indienen.

U bent hier