h

SP Buurt bij De Bloeiende Stad

20 april 2015

SP Buurt bij De Bloeiende Stad

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Wanneer ze in je limonadeglas duiken kan je het met recht een plaagdier noemen, maar de bij vervult ook een bijzonder nuttige rol: het bestuiven van bloemen en bomen en de meeste van onze voedselgewassen. De bij wordt van diverse kanten met uitsterven bedreigd. De SP-fractie ging buurten bij Imker Peter Schallenberg van stichting De Bloeiende Stad om te kijken of de gemeente Rotterdam wat kan doen om dit belangrijk beestje meer kans op overleven te geven.

Imker Schallenberg houdt zijn bijen op een stuk grond naast kinderboerderij De Kooi in IJsselmonde. Een paar kasten staan er nu op het terrein, maar Schallenberg heeft grotere plannen om de bekendheid van de beesten te vergroten en het uitsterven ervan te voorkomen: Een nationaal informatie- en kenniscentrum voor bijen heeft hij voor ogen. Hier moet worden gewerkt aan projecten om de varroa-mijt (een van de oorzaken van bijensterfte) te bestrijden. Onderdeel daarvan is een teeltstation om bijen te kweken die resistenter zijn tegen de mijt. Daarnaast kunnen bijen gekweekt worden die rustiger van aard zijn, zodat ze beter in de stad met de mens kunnen samenleven. Tot slot moet het centrum plaats bieden aan een regionale bijenopvang en voorzien in een gecertificeerde opleiding tot (hobby)imker.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Raadsleden Sun van Dijk (l) en Querien Velter krijgen uitleg over het wel en wee van een bijenvolk

Zo'n centrum, vindt Schallenberg, zou prima passen aan de rand van de stad. De eerste huizen staan op honderden meters en in de buurt is voldoende verschillende begroeiing. Bovendien zou het aansluiten bij de ambitie van de gemeente om de ruimte te geven aan duurzaamheid en biodiversiteit en aan innovatieve, wetenschappelijke projecten.

Bijen zijn van groot belang voor het voortbestaan van onze voedselvoorziening. Ze bestuiven het merendeel van onze cultuurgewassen. Sterft de bij dan sterven onze groenten en fruit.

Bedreigingen

De bij wordt van meerdere kanten bedreigd: Allereerst is daar de varroamijt: een parasiet waarvoor Aziatische bijen resistent zijn, maar die Europese en Amerikaanse bijen het loodje laat leggen. Daarnaast is onze beplanting veel eentoniger geworden. In Nederland vindt je weliswaar geen kilometers bij kilometers grote velden met bijvoorbeeld alleen mais, zoals in de VS, maar ook hier neemt de eenzijdigheid toe. Bovendien staan in het Westland een boel gewassen onder glas.

Tot slot leggen bijen massaal het loodje door het gebruik chemische bestrijdingsmiddelen. Begin april bleek uit onderzoek (alweer) dat de gebruikte zogenaamde neonicotinoiden (Roundup, in de volksmond) veel meer schade aanrichten aan de natuur dan voorheen werd aangenomen. Een algemeen verbod op het gebruik ervan is meer dan wenselijk. De gemeente Rotterdam gebruikt het goedje gelukkig al enige tijd niet meer voor het groenonderhoud.

Het is dus noodzakelijk dat het uitsterven van de bij op verschillende terreinen bestreden moet worden. De gemeente Rotterdam kan dat niet alleen, maar de stad kan best – als ze wil – een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van dit nuttige insect.

Bezoek de website van De Bloeiende Stad.

U bent hier