h

SP: Behoud het groen op het Lloydkwartier

16 oktober 2014

SP: Behoud het groen op het Lloydkwartier

De SP-fractie heeft vandaag in de gemeenteraadsvergadering gepleit voor het behoud van de bewonerstuinen Tuin aan de Maas en Tuin op de Pier. In het Lloydkwartier zijn de afgelopen jaren twee prachtige groene plekken ontstaan. De bewoners van de Müllerpier en Lloydpier hebben hier zelf het heft in eigen handen genomen voor het ontwikkelen en onderhouden van groen in hun wijk, in de vorm van de twee bewonerstuinen. Het nieuwe bestemmingsplan van gemeente zou hier echter een eind aan kunnen maken.

Beide bewonerstuinen hebben wat de SP betreft een grote meerwaarde voor de leefbaarheid, kindvriendelijkheid en sociale cohesie van het gebied. Braakliggende gronden ten gevolge van stagnerende bouwprojecten worden nu intensief gebruikt door omwonenden en buurtbewoners uit Delfshaven. SP raadslid Querien Velter: “Als de bouwprojecten zoals voorgesteld in het bestemmingsplan van de gemeente doorgang zal vinden, dan blijven er voor beide pieren echter slechts 4 vierkante meter aan leefgroen per bewoner over. Dit terwijl het aandeel leefgroen in de wijk al ver onder de landelijke richtlijn en het Rotterdamse gemiddelde ligt.” De SP vraagt zich af hoe het gemeentelijke bestemmingsplan strookt met de zogenaamde speerpunten van het college om de buitenruimte en de leefomgeving voor de Rotterdammers te vergroenen.

Daarnaast heeft de SP sterke twijfels bij de noodzaak om op deze plekken verder te bouwen en dure koopwoningen en appartementen toe te voegen aan het Lloydkwartier. Op de Lloydpier blijken huidige woonunits en torens nog voor een groot deel leeg te staan, tot wel 70% in de Lloydtoren. Diverse braakliggende terreinen wachten zelfs nog op verdere ontwikkeling.

Wat de SP betreft is de waarde van de bewonerstuinen, die met veel energie, tijd en geld die erin is gestoken door de bewoners zelf, van grote meerwaarde en vind dat deze tuinen in hun huidige vorm behouden moeten kunnen blijven. De SP heeft daarom geopperd bij het college om de bewonerstuinen in de bestemmingsplan als groen te bestemmen en daarmee te behouden.

Daarnaast heeft de SP-fractie een voorstel gedaan om het aantal vierkante meter leefgroen voor bewoners, zeker voor de kinderen in de wijk, te waarborgen. Hoe deze vierkante meters aan groen invulling krijgen moet wat de SP betreft in overleg met de bewoners gebeuren. Velter: “Het college zou samen met de bewoners tot een plan moet komen waarbij het huidige groen van de bewonerstuinen zo veel mogelijk het uitgangspunt is en onderdeel wordt van de ontwikkelingen van het gebied.”

U bent hier