h

Buurt OpStand in Delfshaven

13 januari 2014

Buurt OpStand in Delfshaven

Wekelijks reizen de SP-fractie en haar kandidaten (raad en gebiedscommissies) naar nieuwe of bekende buurtinitiatieven in verschillende gebieden in Rotterdam. Het gebied in de BuurtOpStand toer was ditmaal Delfshaven. Hierbij werd een bezoek gebracht aan de Woonkamer van de Burgemeester en de Halal voedselbank.

De Woonkamer van de Burgemeester

De vereniging de Woonkamer van de Burgemeester is een initiatief door Margi Geerlinks en Edwin Gulickx aan de Burgemeester Meineszlaan. Het is bedoeld als een plek voor verbinding en ontwikkeling. Samen met buurtbewoners organiseert de Woonkamer in een oud-belhuis activiteiten die reiken van taalcursussen tot filmvoorstellingen. Hierbij worden lokale bewoners betrokken en wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van betaalde werkkrachten.

Raadskandidaten Sun van Dijk en Querien Velter in gesprek in de Huiskamer van de Burgemeester

Bewoners die mee willen doen aan de activiteiten kunnen lid worden voor €3 per maand per huishouden. In totaal zijn er nu meer dan 40 huishoudens lid. Deze werkwijze is volgens de filosofie van de initiatiefnemers die het dorps-gevoel terug wilden in de buurt. Bewoners bepalen het programma en doen zoveel mogelijk zelf.

Steeds meer bewoners schoven aan, zo ook De Aichas, de vrouwen die samen koken en praten over problemen in de buurt en thuis

Als het gaat om beleid zien Margi en Edwin het liefst een sociale huur voor panden voor bewezen burgerinitiatieven en meer waardering voor deze burgerinitiatieven. Bij een subsidieaanvraag blijkt er namelijk weinig waardering te zijn voor een burgerinitiatief zoals de Woonkamer die lokaal een grote bijdrage levert aan de buurt. Verder heeft de SP toegezegd om te werken aan een sociale kaart waarin alle langlopende bewonersinitiatieven van de stad te vinden zijn, hiermee worden deze niet alleen voor de gemeente als ook voor de burgers beter zichtbaar wat er al gebeurt in de stad.

Halal voedselbank

Sinds 2000 is Rahma Hulsman actief bezig om mensen in armoede een steuntje in de rug tebieden. Zelf heeft Rahma ook een moeilijke periode achter de rug, hierdoor raakte ze gemotiveerd om anderen ook te helpen. Na de economische crisis startte Rahma in 2010 haar stichting (Interculturele Stichting Salaam) vanuit huis en begon met een groep vrouwen een Halal voedselbank. Deze bleek een groot succes.

Voor de deur van de Halal voedselbank in Pier 80, met o.a. gebiedscommissie kandidaten Ineke Palm (lijsttrekker) en Abe Markus (nummer 3) voor Delfshaven

Nadat vanuit huis opereren moeilijk bleek is de voedselbank verhuisd naar wijkgebouw Pier 80 in Bospolder Tussendijken. Hier heeft de stichting voor in ieder geval de volgende 2 jaar een ruimte van waar zij kan opereren. Tegenwoordig ondersteunt de voedselbank tot wel 60 veelal grote gezinnen en anderen die met problemen kampen. Hierbij wordt er niet alleen ondersteuning geboden via voedselpakketten maar is er ook een maandelijkse kledingbank. De Halal voedselbank ontvangt ook veel producten via de voedselbank van Stichting Met Zuid. Luxe producten zoals koffie gaan naar mensen zonder inkomen zoals uitgeprocedeerde asielzoekers.

De SP vindt het mooi om te zien dat de stichting zoveel mensen in nood kan helpen aan voedsel, kleding en aandacht. De SP'ers zullen er op toezien dat zij, naast de reguliere voedselbank, hun werk goed kunnen blijven doen.

U bent hier