h

BuurtOpStand in Carnisse en IJsselmonde

16 december 2013

BuurtOpStand in Carnisse en IJsselmonde

De SP-fractie en kandidaten vervolgden deze week de BuurtOpStand toer. Elke week gaan de SP'ers buurten bij nieuwe of bekende buurtinitiatieven. Hoe kan het beter? Vandaag bij het Van Swietenhof in Carnisse en Met Zuid in IJsselmonde.

Met Zuid

Met Zuid is een stichting die zaken oppikt daar waar welzijn het in Rotterdam Zuid laat liggen. Op het moment zijn ze hoofdzakelijk bezig met het verstrekken van voedselpakketten voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Mensen die buiten de boot vallen bij de voedselbank, door de wachtlijst of andere oorzaken.

SP-gemeenteraadskandidaten Sun van Dijk (nummer 3 op de lijst) en Querien Velter (4) gingen mee op pad.

Noodgedwongen hebben ze de volkstuin waarin ze gevestigd waren moeten verlaten. Ondermeer een speeltuin en een blindentuin, die ze zelf opgezet hebben, hebben ze moeten achterlaten. Nu werken ze vanuit een kleine onverwarmde kleedkamer van een voormalige sportclub in de Beverwaard.

Als je de drijvende krachten Marij en Jakob vraagt waar de overheid een handje zou kunnen helpen, zeggen ze allang blij te zijn als de overheid (deelgemeente en landelijke wetgeving) niet zou tegenwerken. Ze zijn de politieke spelletjes beu en kunnen het niet meer lang volhouden op deze manier. En dat zou volgens de SP doodzonde zijn. Volgens SP-raadlsid Josine Strörmann moet de gemeente een gedeelte van het geldbedrag van het rijk voor armoedebestrijding eens in inzetten voor dit soort goede initiatieven.

Per week haalt Stichting Op Zuid 5000 kilo fruit en groente en 1000 broden op voor 135 noodlijdende huishoudens op zuid. 

Van Swietenhof

Het  Van Swietenhof is een waar paradijs in Carnisse gelegen aan de Van Swietenlaan. Bewoners hebben hier onder de bezielende leiding van Bep van Beek een prachtige tuin weten te realiseren. Zeven dagen in de week open voor iedereen. 

Samen met de scholen, de educatieve tuin maar ook het  Leger des Heils en het verzorgingstehuis in de buurt, worden er verschillende buurtactiviteiten ondernomen. Ze doen dit met twintig vrijwilligers die in dagdelen werken. De deelgemeente zorgt voor een bijdrage van 2.500 euro per jaar. De SP'ers vinden het knap dat ze zoveel hebben klaar gespeeld met zo weinig geld. De SP-fractie gaat erop toezien dat de tuin ook na 2014 op steun van de gemeente kan rekenen.

U bent hier