h

''Wij zijn geen achterstandswijk, dat is ervan gemaakt''

18 oktober 2012

''Wij zijn geen achterstandswijk, dat is ervan gemaakt''

Deze week stapte de Rotterdamse SP-fractie weer op de fiets om te buurten in Feijenoord. Bij de buurthuizen De Dam en De Arend waarvan de laatste de deuren zou moeten sluiten binnenkort. Er werd gesproken met vrijwilligers, bezoekers en de enkele overgebleven welzijnswerkers. Want van het welzijnswerk in Feijenoord is niet veel meer over en het wordt nog minder. Vrijwilligers genoeg, maar zonder ondersteuning en coördinatie werkt het niet.

Aan de hand van welzijnswerker Jolanda Moerkerke (De Hef) werden we in contact gebracht met de gedreven vrijwilligers in buurthuis De Dam. Het enige pand voor de buurten Feijenoord en Noordereiland.

We spraken onder anderen met de buurtvaders. Met veel succes wisten zij in enkele jaren overlast en vandalisme door jongeren tot een minimum terug te dringen. Vooral door hun ouders aan te spreken. Anita, werkzaam op de peuterspeelzaal, maakte zich zorgen om een toets, die ze met haar 23 jaar ervaring moest doen. Alsof een HBO-er haar werk beter zou doen. 'Wethouder Hugo de Jonge, kom toch eens kijken hoe wij hier ons best doen!, denkt ze dan vaak.

Buurtvader De Dam
Een buurtvader en Zora, zij geeft conversatielessen in de Nederlandse taal maar biedt de vrouwen daarmee ook een uitlaatklep

Jolanda vertelt dat bijna alle voorzieningen door de bezuinigingen verdwijnen. Ook wordt het welzijnswerk, inclusief de panden, aanbesteed. De bieb verdwijnt, buurthuis De Arend gaat dicht, projecten stoppen, de ID'ers moeten weg. Er zijn wel veel vrijwilligers maar weinig tot geen professionele ondersteuning vanuit het welzijnswerk meer. Sociale isolatie voor voornamelijk ouderen dreigt.

Nu de taallessen zijn gestopt loopt ook het ook niet meer zo goed bij de breiclub, en natuurlijk het feit dat de koffie niet meer gratis is. De breiclub is niet alleen een breiclub volgens vrijwilligster Elly, er wordt over de buurt gesproken, problemen worden besproken maar de club was ook een verlengstuk van andere projecten. Op de taalles werd Nederlands geleerd, hier werd het gesproken, hier durfden ze te praten.

Breiclub op De Dam
Elly (midden) met enkele dames van de breiclub op De Dam

De saamhorigheid is zo sterk op De Dam maar ook in heel Feijenoord, jammer als dat ter ziele zou gaan volgens de SP-ers. De bewoners doen het graag voor elkaar, voor niets, voor weinig, naast hun werk. Maar zonder basale middelen en fatsoenlijke ondersteuning gaat het niet. Alles verdwijnt nu wel heel snel. ''Ze maken er een achterstandswijk, dat zijn we niet, alle voorzieningen worden onttrokken'', menen de bewoners. Thuis op straat (TOS) is nog wel actief en enkele jongeren werkers, maar geen preventief werk meer. Het jongerenwerk is gegund aan het Tilburgse Twern.

De dames van De Arend
De SP-raadsleden, Jolanda Moerkerke, Miep en de dames in buurthuis De Arend

De SP-raadsleden gingen hierna op de koffie bij buurthuis De Arend in de Afrikaanderwijk. Veel ouderen besteden hier hun tijd, drinken koffie, kaarten wat en onttrekken zich uit de eenzaamheid die voor velen op de loer ligt. Het buurthuis zou dicht moeten. Vorig jaar moesten ze al uit 't Klooster vertrekken. Hier werken ook veel vrijwilligers en Miep, hun steun en toeverlaat, zij moet per 1 november ook weg. Een vrijwilliger kan natuurlijk nooit een eindverantwoordelijke zijn, volgens alle aanwezigen. Van de 56 welzijnswerkers zijn er al 48 ontslagen in Feijnoord. De Arend ontvangt 550 bezoekers per week. De kosten zijn minimaal.

SP-raadslid Josine Strörmann: ''Het probleem is dat de deelgemeente hier over gaat, maar we zullen het er heel snel met de verantwoordelijke bestuurder over gaan hebben, want zoals het er in Feijenoord aan toe gaat met het welzijnswerk, dat kan natuurlijk niet.''

Koffie bij De Arend
Op de koffie bij de, zoals ze zichzelf gekscherend noemen, ''de soepkippen'' van De Arend

Zoals een oudere bewoonster het verwoorden:''Hunnie hebben goede huizen, goede voorzieningen, hunnie hebben geen buurthuizen nodig. Wij zijn geen achterstandswijk, dat is er door de politiek van gemaakt!''

Inmiddels is er door de SP-fractie een afspraak gemaakt met dagelijks bestuurder Rene Kronenberg.

U bent hier