h

Een stem op de SP telt voor drie

11 september 2012

Een stem op de SP telt voor drie

Een stem op de SP telt voor drie. Hier leest u waarom.

stemtomaat

Een stem op de SP zet een streep door het ellendige beleid van het meest rechtse kabinet ooit, inclusief het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz’-partijen. De Socialistische Partij aan de macht betekent onder meer: verlaging van het eigen risico in de zorg, geen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de laagste inkomens, geen afbraak van de studiefinanciering en geen langstudeerboete.
Het betekent het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar tot in ieder geval 2020; geen afbraak van de ontslagbescherming; het terugdraaien van de reiskostenbelasting; geen nullijn voor ambtenaren. De koopkracht voor mensen met een laag en middeninkomen gaat bij de SP niet omlaag maar drie procent omhoog.

stemtomaatstemtomaat

Een sterke SP is de enige garantie dat er straks geen paars of grijs midden-kabinet komt, maar een regering die echt kiest voor een sociale weg uit de crisis. In Rotterdam weten we wat dat betekent, een bestuur met de VVD en de PvdA samen op het pluche. Snoeien op het welzijnswerk, de speeltuinen, de thuiszorg, het armoedebeleid. Het wegbezuinigen van honderden ID-banen, Roteb-medewerkers in de laagste loonschalen en WSW-ers.

In maart 2010 werd de PvdA de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen twee jaar heb ik te vaak gehoord dat mensen spijt hadden als haren op hun hoofd dat ze niet toch met hun hart gestemd hadden – op de SP dus. Laat dat niet opnieuw gebeuren! Een stem op de SP op 12 september is de beste garantie dat je geen spijt krijgt op 13 september.

stemtomaatstemtomaatstemtomaat

De SP is principieel voor een ontspannen maatschappij waarin gelijkwaardigheid voor iedereen, menselijke waardigheid en solidariteit leidend zijn. In plaats van het aanwakkeren van de tegenstellingen tussen jong en oud, zwart en wit, autochtoon en allochtoon gaan we samen werken aan een solidair Nederland, een sociaal Europa en een betere wereld.

Stem op één van onze Rotterdamse kandidaten.
Stem met je hart.
Stem SP.

Leo de Kleijn.

De Rotterdamse kandidaten

U bent hier