h

Accepteer leegstand niet

11 december 2011

Accepteer leegstand niet

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn heeft vrijdagmiddag de resultaten van het onderzoek van de SP Kerngroep Prins Alexander aangeboden aan een vertegenwoordiger van woningcorporatie Havensteder en de bewoners van de Zernikeflat.

Leo de Kleijn deelt de rapporten uit aan de bewonersLeo de Kleijn deelt de rapporten uit aan de bewoners

Een tiental bewoners luisterden naar de resultaten van het onderzoek, die kort door Peter de Voogt van de kerngroep Prins Alexander werden toegelicht. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat ruim drie kwart van de ondervraagde bewoners vind dat Havensteder weer moet overgaan tot het verhuren van de flats, om leegstand tegen te gaan. Er staat nu gemiddeld tien procent van de woningen leeg, omdat de woningcorporatie de vrijgekomen huurwoningen wil verkopen. Gemiddeld staan woningen twee jaar leeg. “ik zit op een rijtje met een tandarts, een hoogbejaarde vrouw, een lege woning en een anti-kraak”, vertelt een van de bewoonsters; “het is er niet gezelliger op geworden”.

Dhr Wielaard van Havensteder geeft reactie op het rapportDe heer Wielaard van Havensteder geeft een eerste reactie op het onderzoek

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn overhandigde het rapport aan de heer Hans Wielaard, manager van Havensteder. De heer Wielaard beloofde binnenkort met een schriftelijke reactie te komen. In een eerste reactie gaf hij aan dat sinds de vorming van Havensteder er een nieuwe verkoopstrategie is ontwikkeld. Leo de Kleijn daagde de heer Wielaard uit om op een redelijke termijn deze strategie te evalueren en dan ook het opnieuw verhuren van woningen in overweging te nemen. Ook zal de SP de leegstand in Ommoord en in andere delen van Rotterdam opnieuw aan de orde stellen bij wethouder Karakus van wonen.

U bent hier