h

A13/A16: Wie gaat de tol betalen?

7 december 2011

A13/A16: Wie gaat de tol betalen?

Vanmorgen heeft minister Schultz van Haegen bekent gemaakt dat de nieuwe A13/A16 door het Lage Bergse Bos wordt aangelegd. De nieuwe weg zal worden aangelegd in een tunnel op maaiveldhoogte en niet onder het bos door. Dit tegen de wens van de SP-fractie en de gemeenteraad in. Daarnaast wordt er ook nog een tolheffing ingesteld.

Leo de KleijnDe SP vindt het heffen van tol een verkeerde maatregel. SP fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Als er tol wordt ingevoerd dan zullen automobilisten geen gebruik maken van deze weg maar van de huidige wegen en sluiproutes om zo de tolheffing te ontwijken.”
De SP heeft jarenlang aangedrongen op het versneld aanleggen van de A13/16, een verbindingsweg tussen de A13 en de A16 langs de Doenkade en het Bergse Bos. Wel was ondertunneling van de weg in het bos en langs woonwijken voor de SP een harde voorwaarde bij aanleg. Met een ondertunneling zou de aanleg van de weg niet ten koste gaan van het recreatiegebied en de luchtkwaliteit voor natuur en bewoners.

De Kleijn: “Ondertunneling van de weg is een goede manier om stank en fijnstof uit de lucht te houden. Met de variant die er nu komt, zullen de bewoners en het bos de echte tol gaan betalen. Bewoners zitten dan in de stank en het Bergse Bos wordt aangetast.”

U bent hier