h

Brug-boekje in Charlois toch op papier!

25 oktober 2011

Brug-boekje in Charlois toch op papier!

Gisteren heeft de deelraad in Charlois in ruime meerderheid, een motie van de SP aangenomen waarmee de papieren versie van het BRUG-boekje behouden blijft. Dit boekje is een Rotterdamse gids voor de bijzondere bijstand. In deze gids staat informatie over de meeste dingen waarvoor Rotterdammers met een minimum inkomen bijzondere bijstand voor kunnen aanvragen. Dit gaat om dingen die echt nodig zijn en veel geld kosten zoals bijvoorbeeld een bril.

De gemeente Rotterdam wilde het BRUG-boekje per 1 januari 2012 alleen nog maar digitaal beschikbaar stellen. De fractie in Charlois vond dit een slecht plan omdat in Charlois juist veel mensen aanspraak hebben op bijzondere bijstand. Leo Smits, fractievoorzitter in Charlois: "Juist hier in Charlois zijn er flink wat bewoners die niet de beschikking over een computer en internet hebben. Voor deze mensen is een papieren versie van het boekje de manier om informatie te vinden over bijzondere bijstand en hoe zij dit kunnen verkrijgen. Dat zorgt ervoor dat de armoede toch verlicht wordt."

De motie van de SP roept het dagelijks bestuur van Charlois op om in 2012 te zorgen voor voldoende papieren BRUG-boekjes en deze te verspreiden via bibliotheken, wijkaccomodaties en wijkwinkels in de deelgemeente Charlois.

U bent hier