h

Kwaliteit en mengen van scholen is onlosmakelijk verbonden

2 februari 2011

Kwaliteit en mengen van scholen is onlosmakelijk verbonden

Het actief mengen van zwarte en witte scholen, is niet langer een prioriteit meer voor het college van B&W. Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge wil gemengde scholen niet meer stimuleren. De SP-fractie is verontwaardigd en wil hier snel een grondige discussie over in de raad.

Josine Strormann De SP is van mening dat actief beleid tegen segregatie in het onderwijs van groot belang blijft voor Rotterdamse kinderen. De fractie heeft daarom een aantal vragen aan het college en wil een beargumenteerde analyse waarvan het college besloten heeft dat het mengen van zogenaamde zwarte en witte scholen geen prioriteit meer heeft.

SP-raadslid Josine Strörmann: "Als het mengen van scholen geen prioriteit meer heeft, is dat naar mijn idee een draai van honderdtachtig graden ten opzichte van het gevoerde beleid tot nu toe. Volgens de wethouder moet het verbeteren van de kwaliteit de nadruk krijgen, maar het verhogen van de kwaliteit van scholen en het mengen van kansarm en kansrijk zijn onlosmakelijk verbonden".

U bent hier