h

Spelen in plaats van zorgen

18 december 2010

Spelen in plaats van zorgen

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad de nieuwe verordening voor chronisch zieken en gehandicapten behandeld. Er wordt flink bezuinigd en er waren een flink aantal plannen om het de Rotterdammer een stuk moeilijker te maken om aan huishoudelijke zorg, een traplift of een scootmobiel te komen. Josine Strörmann, SP raadslid, had een gloedvol betoog waarin ze duidelijk maakte dat het in een rijk en beschaafd land behoorlijk onfatsoenlijk is om op gehandicapten, ouderen en chronisch zieken te bezuinigen.

Spelen in plaats van zorgen

De belangrijkste punten voor de SP waren de nieuwe eigen bijdrage die mensen moeten gaan betalen voor alles dat ze van de gemeente krijgen om hun beperking te compenseren, en het feit dat zieke of gehandicapte ouders vanaf 1 januari flink minder thuiszorg krijgen als ze kinderen onder de 18 hebben. Dit laatste omdat die kinderen verplicht mee moeten helpen bij het huishouden.

Josine: "Het is principieel onjuist om te bezuinigen op deze groep; dat staat vast. Maar om mensen die altijd al meer kosten vanwege hun ziekte of handicap hebben nog meer te laten betalen, dat is echt niet goed. Vaak moeten deze Rotterdammers noodgedwongen van een uitkering leven. Met alle bezuinigingen op de armoedebestrijding die er aan komen wordt het zo een
stapeling van kortingen op het inkomen." Helaas waren niet genoeg partijen in de raad dit met de SP eens.

Een andere kwestie was dus de vermindering in minuten thuiszorg per dag voor mensen die kinderen in huis hebben. Josine heeft dit grondig uitgezocht en berekende dat het per 1 januari bijna een uur per dag kan schelen aan thuiszorg. In de aanloop naar deze raadsvergadering heeft Josine keer op keer aan de andere partijen uitgelegd dat door deze nieuwe regels echt mensen gedupeerd worden.

Josine:"Eerder nam wethouder Kriens in woorden afstand van het idee dat zij zelf geopperd had, namelijk dat kinderen vanaf 5 jaar hun ouders verplicht moeten helpen en dat deze hulp dus voor een deel de professionele thuiszorg kan vervangen. Dit ook tot tevredenheid van de meeste andere partijen. Maar de nieuwe spelregels voor de berekening van het aantal minuten thuiszorg bleven overeind. Ik heb gister nog eens heel goed aan de raad uitgelegd dat we echt van deze nieuwe regels afmoeten, en wethouder Kriens heeft nu dan toch beloofd dat er nieuwe regels komen. Helaas kreeg mijn voorstel om
direct de nieuwe regels voor thuiszorg terug te draaien net geen meerderheid. Ik ga goed in de gaten houden dat de wethouder snel met een nieuw voorstel komt!"

Al dit bewijst maar weer dat het, ook met een kleine fractie, mogelijk is om een succes te boeken.

U bent hier