h

De Wielewaal laat van zich horen

18 december 2010

De Wielewaal laat van zich horen

Woonstad Rotterdam en Rotterdam-Charlois zijn van plan om de Wielewaal te vernieuwen. De SP vindt dat dit alleen op een sociale manier kan. Dat betekent een vernieuwing voor en samen met de huidige bewoners van de wijk. Vrijwilligers van de SP enquêteerden begin oktober 185 huishoudens in de Wielewaal.

Rapport Wielewaal

Uit het onderzoek blijkt dat er veel onduidelijkheid is bij bewoners over de plannen van Woonstad. Nogal wat bewoners geven aan – ondanks voorlichting via bewonersavonden, nieuwsbrieven en website – niet goed geïnformeerd te zijn en voelen zich daardoor onvoldoende betrokken en vertegenwoordigd. De SP vindt dat er nu meer duidelijkheid moet komen over de sloopplannen en wanneer men daarmee gaat beginnen. Zeker omdat er bewoners zijn die hun spaarcenten blijven steken in het opknappen van hun woning. De niet-sloopgarantie die Woonstad tot 2013 gegeven heeft moet tot tenminste 2015 verlengd worden. De start van de nieuwbouw van seniorenwoningen in 2013 is toch niet haalbaar.

Terugkeergarantie
Uit de enquête blijkt verder dat het overgrote deel van de geënquêteerde wijkbewoners (87 procent) in de Wielewaal wil blijven wonen. Hierover bestaat wel veel onzekerheid. Maar 57 procent van de mensen denkt ook daadwerkelijk in de wijk te kunnen blijven wonen na de sloop en nieuwbouw. Veel mensen zijn bang dat ze niet terug kunnen keren door te hoge woonlasten na de vernieuwing. De SP vindt dat Woonstad een harde garantie moet geven dat alle bewoners die dat willen in de Wielewaal kunnen blijven wonen. Daarom moet er in de nieuwbouw voldoende betaalbare sociale woningbouw gerealiseerd worden. De SP denkt dat minimaal 50 procent van de nieuwe woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Ook vindt de partij dat de huidige bewoners de eerste keuze moeten hebben voor woningen in de nieuwbouw en dat zittende huurders niet geconfronteerd mogen worden met een huurverhoging van vele tientallen procenten. Huurverhogingen bij sloop en gedwongen verhuizing moeten aan een maximumpercentage gebonden zijn. Woonstad mag de woningen in de tussentijd niet laten verloederen. Dus: de woningen tot het laatst toe op normale wijze beheren en onderhouden. Ook moeten de huurwoningen tot
de afgifte van de sloopvergunning op reguliere wijze verhuurd te worden.

Leo & Leo

Vernieuwen met en voor bewoners
Heel belangrijk is dat bewoners in een vroegtijdig stadium betrokken worden en blijven bij de vernieuwingsplannen voor de wijk. Wat de SP betreft moeten bewoners steeds het laatste woord hebben. Afspraken tussen Woonstad Rotterdam en de (deel)gemeente moeten vooraf op een bewonersavond ter goedkeuring voorgelegd worden. De Wielewaal is een groene wijk met een dorps karakter waar bewoners graag wonen. Dat moet wat de SP betreft zo blijven. Dat staat ook in het akkoord van de coalitie die de SP in Charlois met de PvdA en het CDA heeft gesloten. Wij zullen ons in de gemeente en in de deelgemeente, samen met bewoners, hard blijven maken voor een sociale vernieuwing van de Wielewaal.

Het volledige rapport met de uitslag van de enquête en de aanbevelingen van de SP kunt u hier downloaden in pdf formaat of opvragen door te bellen of te mailen naar Leo Smits, (010) 428 28 49, singaraja@zonnet.nl.

Wielewaal in sneeuw

U bent hier