h

SP in Charlois klaar voor deelname deelgemeentebestuur

19 april 2010

SP in Charlois klaar voor deelname deelgemeentebestuur

Afgelopen weekend besloten de leden van de SP dat de partij in Charlois gaat deelnemen aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente. Het coalitieakkoord met de PvdA, het CDA en de CU (in een gedoogrol) geeft de SP in Charlois voldoende ruimte om te werken aan een socialer Charlois.

De ALV stemt in met deelname

Leo Smits, fractievoorzitter van de SP in Charlois en medeonderhandelaar Theo Coskun lichtten het akkoord toe, gaven aan dat er compromissen gesloten moesten worden, maar zagen voldoende mogelijkheden om belangrijke punten uit het SP-programma in de komende vier jaar te verwezenlijken. Theo Coskun: “Vooral als het gaat om het bieden aan echte zeggenschap van de bewoner kunnen we op een andere manier te werk gaan dan voorheen. Bovendien kunnen we in bijvoorbeeld de Wielewaal laten zien dat het opknappen van een wijk echt wat anders is dan de bewoners eruit jagen en er villa's voor in de plaats zetten.”

Kritische vragen waren er over de kandidatuur van Coskun als deelgemeentebestuurder. Als fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad verwoordde Theo de kritiek van de partij op het functioneren van het huidige deelgemeentebestel. Afdelingsvoorzitter Ineke Palm: “We hebben om die reden heel strenge criteria gehanteerd om mee te doen aan deelgemeenteverkiezingen. Een meerderheid van de de Rotterdamse leden was voor die deelname in Charlois. We hebben nu de kans om te laten zien dat het in Charlois echt beter en socialer kan.”

U bent hier