h

Korpschef Meijboom moet stap opzij doen

17 december 2009

Korpschef Meijboom moet stap opzij doen

Vandaag debatteert de gemeenteraad over het COT-rapport dat is opgesteld naar aanleiding van de rellen in Hoek van Holland deze zomer. Als het aan de SP ligt toont burgemeester Aboutaleb eindelijk leiderschap en stelt hij orde op zaken in de politiestructuur. Korpschef Meijboom kan voor het doorvoeren en slagen van deze veranderingen beter een stap opzij doen. De SP steunde daarom een motie van Leefbaar Rotterdam die hiertoe opriep. Deze motie haalde het echter niet.

Hieronder de bijdrage van de SP aan het debat in de eerste termijn.

Fouten maken mag, grote fouten niet
Er is op 22 augustus op het strand van Hoek van Holland een dode gevallen en 6 gewonden, uit politiekogels. We hebben er hier op 3 september uitgebreid over gesproken, er zijn toen harde woorden gevallen. Voor de misdragingen en het geweld van de kant van de hooligans heeft ook de SP-fractie geen goed woord over, daar is op 3 september genoeg over gezegd.

De burgemeester heeft, als korpsbeheerder, samen met de andere leden van de driehoek het COT opdracht gegeven het drama van Hoek van Holland te onderzoeken. Wij vonden dat toen ongelukkig en hadden liever gezien dat de gemeenteraad als opdrachtgever zelf de leiding had genomen in het onderzoek. Een meerderheid steunde u en uw driehoek toen in uw besluit om zelf te bepalen hoe uw eigen optreden onderzocht moet worden.

Het COT is vorige week gelukkig met een duidelijk rapport gekomen dat er niet om liegt.
Minder gelukkig was uw presentatie, opnieuw als verenigde driehoek, afgelopen woensdag naast de onderzoekers bij de presentatie van het COT-rapport. Beter was geweest als u wat meer afstand had bewaard van de overige leden van de driehoek en van de onderzoekers.
Want u zit er pas acht maanden als korpsbeheerder en hebt deze politie-organisatie en de rest van de veiligheidsorganisatie als erfenis van onze vorige burgemeester, de heer Opstelten, aangetroffen.

Vandaag is het aan u om afscheid te nemen van die erfenis van uw voorganger. Had de korpsbeheerder er geen acht maanden, maar acht jaar gezeten, dan paste slechts aftreden en opstappen. Op 3 september was de SP-fractie al teleurgesteld over het uitblijven van uw kant van enig “Mea Culpa”. Ook op 9 december weer geen enkele vorm van excuus in de richting van die 45 agenten, die in het nauw gedreven zijn, ook niet richting de slachtoffers of richting de duizenden Rotterdamse jongeren die dachten naar een strandfeestje te gaan.

De ME had paraat moeten staan
Gelukkig waren er, onder de operationele agenten en aanwezige hulpverleners, mensen die wel het hoofd koel hielden en deden wat ze moesten doen en probeerden te redden wat er te redden viel. Hulde voor hen! Maar al die operationele agenten en hulpverleners zaten zonder steun en zonder backup die er wel had moeten zijn.

Grote fouten maken mag niet. Het was geen natuurramp, geen tsunami hooligans die plotseling vanuit zee het strand overspoelde. De politie was gewaarschuwd. De politie kende de daders. De politie weet ook al jaren hoe ze hen in bedwang kan houden: met ME!

Die ME was er niet en had er wel moeten zijn. Die ME had er ook kunnen zijn als de organisatie van het korps op orde was geweest. Maar blijkbaar is er de afgelopen jaren onder korpschef Meijboom en korpsbeheerder Opstelten een cultuur gegroeid om de korpsleiding niet lastig te vallen. “Los het zelf maar op” is de cultuur en mag men niet afwijken van een vooraf gekozen commandostructuur. Ook niet als alles er op wijst dat de zaak vreselijk uit de klauwen loopt.

De korpschef verdedigt zich met de uitspraak “ongekend excessief geweld”, maar dat is lariekoek. We kennen het hooligan geweld al minstens 25 jaar, we kennen krakersrellen en nog zo wat.

Protocollen hadden worden moeten nageleefd
Hier voor de deur, op onze eigen Coolsingel, brak tien jaar geleden ook de paniek uit. Ook toen is dat door het COT onderzocht. Daar zijn protocollen uit voort gekomen. Protocollen die blijkbaar niet zijn geoefend en niet zijn nageleefd. Ongekend was niet het geweld van flessen gooiende hooligans. Ongekend was de paniek bij agenten, ongekend waren 13 gerichte schoten, ongekend is 1 dode en 6 gewonden door politiekogels.En dat verwijten wij niet die 21 agenten die geschoten hebben.Dat verwijten wij de korpsleiding die niet gezorgd heeft voor bescherming en backup door de ME. Het zogenaamde ongekende geweld van de hooligans was snel over toen de politie te paard het strand op ging om hun collega’s te ontzetten. Dat zijn de ware helden van die avond. Het zogenaamde ongekende geweld had waarschijnlijk nooit plaats gevonden als de ME al vroeg op de avond ten tonele was verschenen. Dat weten we sinds de rellen van 1999. Dat weten we ook uit de vele eerdere confrontaties rond voetbalwedstrijden.

De trap moet van bovenaf worden schoongemaakt en dan is het wel erg gemakkelijk als je het Management Team van de politie een brief laat schrijven waarin ze haar loyaliteit met de korpsleiding uit. Die loyaliteit is vanzelfsprekend zolang die leiding er zit. De SP gaat er vanuit dat diezelfde politiemanagers loyaal zijn aan de wijzigingen in de cultuur van de organisatie die wij noodzakelijk achten.

Afrekenen met een erfenis
De burgemeester moet vandaag, met zijn pet op van korpsbeheerder, leiderschap en daadkracht tonen. Leiderschap en daadkracht om schoon schip te maken met de erfenis van de voormalige korpsbeheerder, de heer Opstelten, die altijd en overal alleen maar vierkant achter de korpschef bleef staan. Dat lijkt vaak leuk voor de agenten, maar echte leiders durven de politie ook te corrigeren als dat nodig is. Dat leiderschap en die daadkracht zijn nu nodig om zelf de leiding te nemen in het onderzoek naar de personele gevolgen. Om te beginnen vandaag nog met de vervanging van de bovenste tree van de trap, met de vervanging van de korpschef. Die moet nu een stap opzij doen, die moet op zijn minst voorlopig in de wachtstand, want hij is niet de aangewezen man om de cultuur te veranderen die hij zelf geschapen heeft.

Een kapitein die een koers heeft uitgezet waarmee het schip op de klippen loopt, doet er goed aan om het roer over te geven aan zijn eerste stuurman. De SP wacht met spanning op de reactie van de korpsbeheerder, op onze burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Hoek van Holland: er blijven veel vragen

U bent hier