h

SP: snel conducteurs in de Rotterdamse metro

11 november 2009

SP: snel conducteurs in de Rotterdamse metro

De gemeente Rotterdam en de stadsregio moeten al volgend jaar geld vrijmaken om conducteurs in de metro in te voeren, vindt de SP. Al jaren wordt erover gepraat dat het goed zou zijn om - vooral 's avonds - menselijk toezicht in de metro te hebben, om de veiligheid te vergroten. Volgens het gemeentebestuur is daarvoor echter geen geld. In haar alternatieve begroting kiest de SP ervoor volgend jaar al te beginnen met het inzetten van conducteurs in de metro.

Kandidaat-raadslid Kevin Levie: "Het Rotterdamse gemeentebestuur investeert heel veel geld in veiligheid. Bijvoorbeeld volgend jaar weer 1,3 miljoen euro extra in cameratoezicht - terwijl het nut van die camera's vaak onduidelijk is en menselijk toezicht veel beter werkt. Wij willen vaste en herkenbare toezichthouders op metrostations en in winkelcentra, en we willen dat geleidelijk in alle metro's die na 18.00 rijden conducteurs en controleurs in de metrostellen aanwezig zijn. De veiligheid in het Rotterdamse openbaar vervoer wordt als redelijk ervaren, maar de veiligheid in de metro 's avonds krijgt in de veiligheidsindex steevast een onvoldoende. Tijd om daar wat aan te doen."

SP-fractievoorzitter Theo Co┼čkun zal morgen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie indienen om volgend jaar al te beginnen met menselijk toezicht in de Rotterdamse metro. De dekking voor deze en andere voorstellen in de alternatieve begroting van de SP komt onder andere uit het snijden in rechtse hobby's als buitenlandse snoepreisjes, topsalarissen, inhuur van externe adviseurs, de EDBR, en ontspoorde ICT-projecten.

Update: de motie van de SP is aangenomen.
Dat betekent dat het gemeentebestuur het plan om snel conducteurs in de metro in te voeren, moet gaan uitwerken.


Alternatieve begroting SP: Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld!

U bent hier