h

Niet nog meer coffeeshops sluiten

5 december 2008

Niet nog meer coffeeshops sluiten

Deze week viel in alle kranten te lezen dat CDA-wethouder Geluk (Jeugd, Gezin en Onderwijs) ook de coffeeshops in de buurt van basisscholen wil sluiten. De SP vindt sluiting symboolpolitiek en denkt dat de wethouder beter zijn mond had kunnen houden: zijn uitspraken zijn in strijd met het collegebeleid. Samen met Leefbaar Rotterdam en D66 diende de SP gisteren bij de raadsvergadering een motie in om geen extra coffeeshops te sluiten.

blad van cannabis sativaNergens uit blijkt dat de nabijheid van coffeeshops bij lagere scholen van invloed is op het gedrag van de kinderen: ze mogen er tenslotte ook niet naar binnen totdat ze 18 jaar zijn. SP-fractievoorzitter Theo Coşkun: “Blowen is, net als drinken en roken slecht voor de gezondheid, dus die leeftijdsgrens wordt streng gecontroleerd. We sluiten toch ook niet alle kroegen, gokhallen en friettenten, hoewel die onze jeugd ook zouden kunnen verleiden tot ongezond gedrag.”

Sluiting van coffeeshops leidt tot meer overlast bij de overgebleven verkooppunten en meer illegale handel op straat. Op het moment wordt in Rotterdam die overlast behoorlijk in de hand gehouden en dat zou zo moeten blijven. De SP pleit landelijk en in Rotterdam dan ook al langer voor legaliseren van niet alleen de handel maar ook de productie van cannabis. Op het moment dat je softdrugs legaliseert is er controle op uit te oefenen.

Opvallend is dat de uitspraken van wethouder Geluk in strijd zijn met het huidige beleid van het college. Coşkun: “Door niet namens het college te spreken maar op eigen titel, geeft hij eigenlijk een vroege aftrap voor de verkiezingscampagne.”

Bij de beslissing over de motie, staakten de stemmen. Hoewel de PvdA vast niet voor een strenger softdrugsbeleid is, steunden ze – op een man na – de motie niet. GroenLinks durfde de wethouder wel een tik op de vingers te geven en stemde voor. Bij de raadsvergadering van 16 december wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.

Eerder pleitte de SP tegen sluiting van coffeeshops

U bent hier