h

65-plussers teleurgesteld over einde gratis OV

15 juni 2008

65-plussers teleurgesteld over einde gratis OV

Het gratis openbaar vervoer voor ouderen in Rotterdam stopt per 1 juli. SP-er Leo de Kleijn stelde afgelopen donderdag in de gemeenteraad voor om door te gaan met het gratis OV voor 65-plussers in de daluren. Helaas kon zijn motie slechts rekenen op de steun van de SP en Leefbaar Rotterdam. De ouderen op de overvolle publieke tribune, die speciaal voor dit debat naar het stadhuis gekomen waren, reageerden teleurgesteld: 'Onvoorstelbaar! Ik was heel erg blij met dat gratis reizen. Voor mij wordt dat weer thuiszitten.'


Ouderen volgen het debat, donderdag op het stadhuis

De Kleijn hield de raad voor dat de eerste vier maanden gratis OV een succes waren. Meer ouderen gingen vaker met het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de RET steeg voor het eerst sinds jaren. En 65-plussers met een auto kozen aanmerkelijk vaker voor de bus, tram of metro. De Kleijn: 'Als een proef slaagt, dan moet je daar natuurlijk mee doorgaan! Het vertrouwen in de politiek zal er niet groter op worden als we hier nu weer mee stoppen.'

De woede van de SP-fractie en de aanwezige ouderen richtte zich vooral op de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Met steun van die partij had het gratis openbaar vervoer doorgezet kunnen worden. Nog in november vorig jaar en in januari van dit jaar beloofden de woordvoerders van de PvdA dat er ook wat hen betreft geen einde zou komen aan het gratis OV. De Kleijn haalde flink uit naar de grootste coalitiepartij: 'Het is draaien en keren. De ene keer dit en de andere keer dat. De PvdA verschuilt zich nu achter VVD-wethouder Baljeu die niet verder wil. Maar intussen zijn de Rotterdamse ouderen de dupe. Schandalig!'

Nu het voorstel van de SP om door te gaan met gratis openbaar vervoer voor ouderen verworpen is, zal in de tweede helft van dit jaar eerst een definitieve evaluatie van de proef worden gemaakt. Het college wil vervolgens pas doorgaan met gratis OV als de landelijke overheid over de brug komt met de nodige financiële middelen. De SP fractie zal bij die evaluatie opnieuw voorstellen om het gratis openbaar vervoer voor ouderen in Rotterdam zo snel mogelijk structureel in te voeren.

In overleg met andere gemeentes in de regio wil de SP dat die regeling gaat gelden voor alle ouderen in het vervoersgebied van de RET.

U bent hier