h

'Projectontwikkelaars voor PvdA belangrijker dan Crooswijkers'

22 december 2007

'Projectontwikkelaars voor PvdA belangrijker dan Crooswijkers'

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad besloten dat honderden betaalbare woningen tussen de Kerkhoflaan, Paradijslaan en Rusthoflaan gesloopt moeten worden - waaronder het monumentale Reserveboezem III, ontworpen door Granpré Molière. De PvdA gaf de doorslag in die beslissing. Daarmee maakt die partij duidelijk dat ze er niet voor de bewoners is, maar voor de projectontwikkelaars, vindt de SP. De SP zal het verzet van bewoners tegen sloop in Nieuw Crooswijk blijven steunen.

 Stem PvdA, raak je huis kwijt

'Stem PvdA en raak je huis kwijt!', staat op een spandoek dat de bewoners hebben opgehangen in de wijk. 'Daar hebben de bewoners helemaal gelijk in,' vindt SP-raadslid Leo de Kleijn. 'De PvdA stemde in 2006 al vóór het masterplan voor Nieuw Crooswijk, maar deed daarbij een voorstel om bij iedere nieuwe fase in het project opnieuw goed te kijken of sloop nodig was. Dat blijkt nu allemaal niets waard te zijn: het plan is er doorheen gejast zonder alternatieven een serieuze kans te geven.' De ChristenUnie-SGP en de SP stemden donderdag tegen de sloop van dit deel van Nieuw Crooswijk.

De afgelopen maanden is er gesproken over de mogelijkheid het monumentale complex Reserveboezem III te behouden. Burgemeester en wethouders hebben dat van begin af aan niet serieus genomen. De bewoners moesten uiteindelijk zelf met een plan komen om het complex te behouden. Volgens de bewoners kost dat plan ongeveer 1 miljoen - volgens de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC), die zelf belangen heeft bij sloop, ongeveer 10 miljoen. Een meerderheid van de raad, waarbij de PvdA opnieuw de doorslag gaf, wilde niet eens fatsoenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheid het complex te redden van de sloopkogel.

De dreiging van sloop speelt niet alleen in Nieuw Crooswijk, maar in de hele stad: tot 2020 wil het gemeentebestuur van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks maar liefst 22.000 betaalbare woningen in Rotterdam slopen en vooral dure koopwoningen terugbouwen. Dat leidt volgens de SP tot een groeiende woningnood: gewone mensen met een klein inkomen kunnen steeds moeilijker een huis krijgen en starters en jongeren komen al helemaal niet meer aan de bak. Natuurlijk moeten woningen die in slechte staat zijn worden aangepakt – maar het verbeteren van de kwaliteit van een wijk is iets heel anders dan het slopen van een hele wijk.

Nieuw Crooswijk is nog niet verloren, wat de SP betreft. Bewoners die zich tot aan de rechter verzetten tegen de sloop, kunnen rekenen op onze steun – net als bewoners die zich sterk maken voor behoud van andere delen van Nieuw Crooswijk, en tegen de bezopen sloop van goede en betaalbare woningen elders in de stad.

Reserveboezem III is symbool verzet van bewoners (28-11-2007)
Ook de laatste reddingspoging Reserveboezem III tevergeefs (AD Rotterdams Dagblad, 21-12-2007)
Sloop ondanks ‘bezinning’ (AD Rotterdams Dagblad, 17-12-2007)

U bent hier