h

Reserveboezem III is symbool verzet van bewoners

28 november 2007

Reserveboezem III is symbool verzet van bewoners

Uit onderzoek blijkt dat de woningen cultuurhistorische waarde hebben. Er bestaat een plan (van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk FBNC) waarin deze cultuurhistorisch waardevolle panden behouden kunnen blijven. De SP is het met het FBNC eens en pleitte vandaag tegen de sloop van Reserveboezem III.

Reserveboezem III

Volgens het onderzoek van het Adviesbureau Stoa (stedenbouw, openbare ruimte, architectuur), uitgevoerd door de architectuurhistoricus Leon van Meijel zijn de woningen, die ontworpen zijn door Granpré Molière, cultuurhistorisch van grote waarde. Ze zijn namelijk speciaal gebouwd zijn voor 'onvolledige gezinnen' en kinderloze echtparen, wat ooit ook in Rotterdam een bijzonderheid was. Het complex is ook van belang voor de geschiedenis van de architectuur en voor de stedenbouw, vanwege de bijzondere manier waarop de huizen zijn gebouwd.

SP-raadslid Leo de Kleijn SP-raadslid Leo de Kleijn: 'De inzet van het college blijft, ondanks de cultuurhistorische waarde, om de woningen te slopen. Het college staat er nu eenmaal op vast te houden aan het oorspronkelijke Masterplan, dat Crooswijk moet veranderen in een soort Kralingen, voor rijke lui dus. Het college beweert dat het alternatieve plan van FBNC tien miljoen duurder is dan haar plannen. Hoewel daar grote twijfels over bestaan, gaat ook de PvdA-fractie zonder morren akkoord met dat verhaal. Ik betwijfel ten zeerste of dat waar is. We zullen het zien, want besloten is dat ook het plan van FBNC financieel wordt doorberekend.'

De Kleijn stelde dat Reserveboezem III niet alleen om cultuurhistorische reden, maar ook om sociaalhistorische reden behouden moet blijven. 'Het complex kan als symbool dienen van het verzet van bewoners tegen onnodige sloop en slechte herstructurering in Rotterdam. Op dat verzet zijn wij als SP in ieder geval heel trots.'

U bent hier