h

SP-congres in Rotterdam versterkt fundamenten

26 november 2007

SP-congres in Rotterdam versterkt fundamenten

Zaterdag werd in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam het vijftiende congres van de SP gehouden. Het centrale thema: 'de fundamenten versterken'. Sinds september is in lokale ledenvergaderingen en regionale conferenties gesproken over de doelen, de aanpak en de organisatie van de SP. In de stad waar in 1972 de SP werd opgericht rondden ruim 1000 afgevaardigden zaterdag die discussies van de afgelopen maanden af.

Ineke Palm
Afdelingsvoorzitter Ineke Palm spreekt namens Rotterdam

Op het congres maakte de afdeling Rotterdam zich met name sterk voor het verder versterken van het kenmerkende activisme van de SP en het landelijk ondersteunen daarvan. De afdeling deed daarom onder andere voorstellen voor het verder wortelen in vakbonden en bedrijven, het beter betrekken van migranten bij de SP, meer acties en activiteiten rond internationale solidariteit, en het breder voeren van discussies over belangrijke onderwerpen.
Een voorstel van de afdeling om met een nota te komen over 'samen leven' en de positie van migranten in Nederland en die nota in de afdelingen verder te bespreken, werd uiteindelijk aangenomen.

Nieuwe partijbestuursleden
Het nieuwe partijbestuur: op de voorgrond (vlnr) Wiel Senden, Kevin Levie, Ronald van Raak, Jan Marijnissen

Het congres koos verder een nieuw partijbestuur. Met respectievelijk 757 en 718 stemmen werden Rotterdammers Herman Beekers (1951, landelijk webmanager) en Kevin Levie (1986, organisatiesecretaris in Rotterdam) als algemeen bestuurslid gekozen. Op een regionale conferentie werd afdelingspenningmeester Wiel Senden eerder al gekozen als vertegenwoordiger van de regio Rijnmond.

Solooh en Barkey
Solooh en Barkey treden op met De Internationale

De rappers Solooh en Barkey traden als typisch Rotterdams intermezzo op. En ook de locatie - de Van Nelle-fabriek, een industrieel monument - maakte van dit congres een echt Rotterdams congres. Niet alleen is de SP in Rotterdam opgericht, de Rotterdamse houding van "geen woorden maar daden" verwoordt eigenlijk ook precies de manier waarop de SP werkt en wil blijven werken: samen met de mensen aan de slag om iets te bereiken, zowel in Rotterdam als in de rest van het land.

Congresverslag op www.sp.nl
Fotoverslag op anjameulenbelt.sp.nl

U bent hier