h

Openbaar vervoer blijft gratis voor 65+'ers

9 november 2007

Openbaar vervoer blijft gratis voor 65+'ers

Na een lang debat werd vannacht besloten dat het openbaar vervoer in de stad zonder onderbreking gratis blijft voor 65-plussers. De SP diende een voorstel in om ter plekke dat besluit te nemen. Andere partijen wilden eerst op de evaluatie van de proef met gratis OV te wachten. Het compromis is: de proef wordt voortgezet tijdens de evaluatie. Dan sluit de boel netjes op elkaar aan en blijft het OV gratis voor ouderen in de daluren.

SP-raadslid Leo de Kleijn SP-raadslid Leo de Kleijn: 'Wij zijn altijd voor gratis OV voor ouderen geweest. En wij zijn ook steeds tegen de proef geweest, omdat in allerlei landen in Europa en andere delen van de wereld al lang is aangetoond dat gratis OV voor ouderen alleen maar positieve gevolgen heeft. Het helpt ouderen uit een isolement; en het gebruik van het openbaar vervoer in de stad neemt toe. Dat is ook hard nodig, want de bezetting van tram, bus en metro laat veel te wensen over.'

De Kleijn is blij dat de PvdA en Leefbaar Rotterdam bereid waren zijn voorstel te steunen om het OV per 1 januari, als de proef met gratis OV af zou lopen, gratis te houden voor ouderen. 'De wethouder wilde eerst evalueren. Dan zouden ouderen dus de eerste paar maanden van 2008 weer gewoon moeten betalen voor het OV. Dat zag ik niet zitten, dus stelde ik voor meteen na het einde van de proef over te gaan tot een structurele
regeling. De facto is dat nu gebeurd. Ouderen kunnen gewoon gratis met het OV blijven reizen terwijl de wethouder en de raad de proef evalueren.

Houd OV voor ouderen gratis (01-11-2007)

U bent hier