h

Red de RET - Burgerinitiatiefnemers niet gehoord

15 december 2005

Red de RET - Burgerinitiatiefnemers niet gehoord

Donderdagmiddag vergadert de gemeenteraad over het burgerinitiatief voor het houden van een referendum over de verzelfstandiging van de RET. Het college stelt voor het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen.

De initiatiefnemers hebben de steun gekregen van ruim vierhonderd ondertekenaars, terwijl 250 ondertekenaars voldoende is voor het indienen van een burgerinitiatief.
De initiatiefnemers zijn vooraf niet gehoord over het standpunt van het college. Ook zijn zij niet in de gelegenheid gesteld hun initiatief aan de raadsleden toe te lichten. Om 13.30 uur, vooraf aan de raadsvergadering, willen de initiatiefnemers hun verontwaardiging over deze gang van zaken aan de raadsleden uiten, in de hal van het stadhuis. Verschillende gemeenteraadsleden zijn hiervoor benaderd.

Het actiecomité Red de RET, die geholpen heeft de benodigde handtekeningen op te halen, steunt de actie van de initiatiefnemers. Red de RET wil zo de roep voor een referendum over de verzelfstandiging kracht bij zetten.

Voor meer informatie
over het burgerinitiatief:
Lotus van Almelo, tel. 010 2140419
of
Voor meer informatie
over het actiecomité Red de RET:
Mathijs Spaas, mspaas@redderet.nl, tel. 06 20 50 9449

U bent hier