h

Programma 2010: Een levendige stad

Kunst en cultuur zijn de smaakmakers van de samenleving. De gemeentelijke overheid moet zorgen dat alle Rotterdammers bij kunst en cultuur aan hun trekken komen. Rotterdam moet een levendige, creatieve, uitdagende stad zijn en blijven.

Er is veel kunst en cultuur in een grote stad als Rotterdam. In de wijken, in buurthuizen, op scholen, in grote musea, in poptempels, in de Schouwburg. De laatste tien jaar is er een grote inhaalslag in Rotterdam gemaakt – vooral sinds 2001, toen Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa was. De laatste jaren zijn er weinig nieuwe initiatieven ontwikkeld en is er sprake van stagnatie en achteruitgang, zeker met betrekking tot de zogenaamdehumuslaag, de broedplaatsen waar jonge mensen nieuwe vormen van cultuur ontdekken en verder ontwikkelen. Op cultureel gebied kunnen slechts topprestaties worden geleverd, als het kunstklimaat geworteld is in een zeer rijk en divers cultureel leven in heel Rotterdam.

Het gemeentebestuur heeft de grote podia en musea geprivatiseerd; bovendien zijn zij steeds afhankelijker geworden van sponsorgeld. Tegelijkertijd moesten de kleinere, al jaren onafhankelijke, kunstinstellingen zich als culturele ondernemer gaan gedragen. Op de valreep is er in 2008 voor cultuur tien miljoen euro per jaar bijgekomen tot 2012. Maar al in 2009 kondigt diezelfde gemeente bezuinigingen aan die er niet om liegen. En ook de sponsors trekken zich terug vanwege de economische crisis. Er moeten keuzes gemaakt worden: welke cultuur voor welke Rotterdammers heeft de steun van de gemeente het hardst nodig? De SP kiest daarbij voor de kunst en cultuur die zorgt dat ons culturele erfgoed in goede handen is en die brede lagen van de bevolking bereikt. Die zorgt dat niet allen de hoogopgeleide veelverdieners genieten van onze cultuurschatten, maar juist de tienduizenden jongeren en migranten daarmee laat kennismaken.

De afgelopen jaren heeft de SP veel acties gevoerd en gesteund voor het behoud van de zomerfestivals, voor Metropolis, Baroeg, Watt, Exit en Waterfront, en hebben we gezorgd dat er eindelijk een Popvisie ligt. Door het gehannes van het gemeentebestuur rond het Urban Culture Podium in de Maassilo is er veel geld en energie verloren gegaan. Een gevarieerd aanbod aan poppodia en een sterke popcultuur is belangrijk. De SP wil zorgen dat de Rotterdamse jongeren weer trots kunnen zijn op de concerten en het uitgaansleven in hun stad.

Hoe kan het beter?

 • We willen het aantal Rotterdammers dat een museum of een theater bezoekt verdubbelen. Daarom maken we alle musea gratis voor jongeren tot 18 jaar, en op zondag gratis voor iedereen.
 • Op instellingen als de SKVR, de Volksuniversiteit en het Nivon wordt niet bezuinigd. Rotterdamse jongeren worden gestimuleerd ruim gebruik te maken van het aanbod van de SKVR, zowel binnen het onderwijs als in de buurtvoorzieningen. De tarieven van die cursussen moeten omlaag. Rotterdamse kunstenaars worden beter betrokken bij de culturele vorming in het onderwijs.
 • We wortelen kunst en cultuur beter in de buurt, door deze een plek te geven in buurthuizen en jongerencentra en door in de Lokale Cultuur Centra te investeren. Wijkbewoners worden betrokken bij de programmering in het wijkcentrum en kunst in de openbare ruimte. We steunen projecten die tot doel hebben met kunst maatschappelijke taboes te doorbreken en die de emancipatie bevorderen.
 • Rotterdam barst van de kunstenaars met goede ideeën, die nu te weinig gestimuleerd worden. We stimuleren culturele broedplaatsen, stellen ruimtes beschikbaar en honoreren eenvoudig uit te voeren plannen om lokale initiatieven te versterken. De stad is gebaat bij een levendige maatschappij waarin kunstenaars de ruimte krijgen en iedereen betrokken wordt bij het maken van kunst. Dat is beter dan de mond vol hebben vaninternationale allure en wat er in Rotterdam zelf gebeurt te vergeten. We moeten af van het idee dat alle kunstenaars ook ondernemer moeten zijn.
 • Rotterdamse programmeurs, adviseurs en kunstenaars moeten een een centrale rol spelen in Rotterdamse activiteiten, festivals, uitgaansleven en kunstprojecten.
 • We geven ruimte voor vernieuwende en kleinere festivals in de binnenstad. Nieuwe culturele initiatieven en festivals zijn vaak leuker dan ieder jaar dezelfde massa-evenementen, zoals de Bavaria City Race, die vaak vooral bezoekers van buiten de stad trekken.
 • We stimuleren een gevarieerd aanbod aan poppodia. De Popvisie moet opnieuw onder de loep, zeker op het gebied van huisvesting. Investeren in programmas en uitvoeringen is belangrijker dan in nieuwe gebouwen en verbouwingen. Er staan veel ruimtes – zoals Waterfront – leeg. Kleinere podia moeten meer aandacht krijgen om het monopolie van WATT en de Maassilo te kunnen doorbreken.
 • Het uitgaansleven in de Rotterdamse binnenstad wordt nieuw leven ingeblazen, bijvoorbeeld met ruimte voor nieuwe initiatieven op de Westblaak.
 • Cafés moeten langer open kunnen zijn en gemakkelijker hun terras kunnen uitbreiden. Waar dat zonder overlast kan, gaan vrije sluitingstijden voor de horeca gelden.
 • Nu zowel Cinerama als Lantaren/Venster als bioscoop uit de binnenstad verdwijnen, moet de gemeente aan de slag voor een kwalitatief goede bioscoop in de binnenstad van Rotterdam.
 • De Erasmus Universiteit zou een centrale plek moeten krijgen in de binnenstad van Rotterdam, met voorzieningen waar ook niet-studenten gebruik van kunnen maken: bijvoorbeeld rond het nieuwe Rotterdam Centraal. Voor de levendigheid en creativiteit in de stad zou het ook goed zijn als de EUR een Letterenfaculteit of ander breder studie-aanbod zou krijgen.

<-- Vorige | Overzicht | Volgende -->

U bent hier